Stad Geraardsbergen zet digitale dienstverlening voorop

ok2a1035

Geraardsbergen, 24/02/2017:  Via www.geraardsbergen.be  kon je reeds heel wat formulieren en documenten downloaden en online aanvragen doen, maar nu gaat de stad nog een stapje verder. Voortaan kan je via het nieuwe Thuisloket op de website een aantal offici ële bevolkingsasttesten online aanvragen en ze quasi op de website een aantal offici ële bevolkingsattesten online aanvragen en ze quasi onmiddellijk in je mailbox ontvangen. Deze documenten kunt u voortaan online verkrijgen: Afschrift geboorteakte, afschrift huwelijksakte, afschrift overlijdensakte, attest samenstelling gezin, attest van leven, attest van nationaliteit, attest van verblijf en nationaliteit, attest van verblijf voor een huwelijk, attest van woonst, attest van woonplaatshistoriek, attest van woonst met adressenhistoriek, attest van wettelijke samenwoning, attest wijze van teraardebestelling en een uittreksel strafregister (voorheen: getuigschrift goed gedrag en zeden)

Om deze attesten aan te vragen, heb je een kaartlezer, jouw identiteitskaart en pincode nodig. De meeste attesten ontvang je onmiddellijk in je mailbox. De afhandeling van de attesten met een *  duurt iets langer. (max 5  werkdagen)

“Het bestuur investeert bewust in de ontwikkeling en het gebruik van dit weglokte, waarvoor we een samenwerking hebben met eGovFlow Vanden Broele. Dit is een belangrijke stap in de uitbouw van onze digitale dienstverlening. Het thuisloket zorgt voor administratieve vereenvoudiging, minder CO2 uitstoot en minder papier. En het komt vooral ook tegemoet aan de wensen van vele burgers die graag digitaal werken”, vertelt schepen van communicatie Veerle Mertens.

De ambtenaar van de burgerlijke stand, schepen Kristin Vangeyte, vindt dit ook een goeie zaak. “Veel mensen moeten nu verlof nemen of op donderdagavond langskomen om hun attesten aan te vragen. Vanaf nu kan men dit ook van thuis aanvragen op elk moment van de dag. Dit is een grote stap voorwaarts in een effici ënte en snelle dienstverlening voor onze burgers. Het is ook kostenbesparend, zowel voor de stad als de burger. De aanvragen voor de burgers (24h/24h) zijn volledig gratis”.

“Het systeem is goed beveiligd en de documenten worden rechtsgeldig digitaal ondertekend. In de toekomst zal het aantal digitale attesten ook verder uitgebreid worden. Mensen die over geen digitale mogelijkheden beschikken, kunnen uiteraard nog naar het loket komen voor hun aanvragen”, aldus nog schepen Mertens.