Inflatie stijgt sneller dan ooit

inflatie-geldverlies

28/02/2017, economie & huishouden: Het indexcijfer van februari is bekend.

De consumptieprijsindex stijgt op één maand met 0,37 % , en bedraagt nu 104,67 punten.  Op jaarbasis bedraagt de inflatie nu 2,97 % .  Uw geld in een kous of onder de matras bij wijze van spreken, is op één jaar tijd bijna 3 % minder waard.

Op een gewone doorsnee spaarrekening als het geld één jaar blijft staan haalt men maximum 0,20 % rendement.  Neemt men deze interest in beschouwing dan is de waarde van uw geld op een bankrekening op één jaar tijd met liefst -2,77 % gezakt.  Werden vooral duurder : groenten, fruit, huurgeld, huisbrandolie, aardgas en elektriciteit.

DS