Opmerkelijke muurschildering verrijkt Grote Routepad Vlaamse Ardennen

De GR-routes zijn langeafstandsroutes voor wandelaars, die dwars door ons land en door heel Europa lopen. Daarnaast zijn er ook streeklussen, zoals de streek-GR Vlaamse Ardennen. Om die mooie route in de kijker te zetten en om wandelaars wat leuke extra's te bieden, werkt de dienst cultuur samen met vrijwilligers aan het project GvR Vlaamse Ardennen.

Inflatie stijgt sneller dan ooit

inflatie-geldverlies

28/02/2017, economie & huishouden: Het indexcijfer van februari is bekend.

De consumptieprijsindex stijgt op één maand met 0,37 % , en bedraagt nu 104,67 punten.  Op jaarbasis bedraagt de inflatie nu 2,97 % .  Uw geld in een kous of onder de matras bij wijze van spreken, is op één jaar tijd bijna 3 % minder waard.

Op een gewone doorsnee spaarrekening als het geld één jaar blijft staan haalt men maximum 0,20 % rendement.  Neemt men deze interest in beschouwing dan is de waarde van uw geld op een bankrekening op één jaar tijd met liefst -2,77 % gezakt.  Werden vooral duurder : groenten, fruit, huurgeld, huisbrandolie, aardgas en elektriciteit.

DS

X