Dieselmotoren laten draaien op biogas uit afval

new-holland

Parijs, 02/03/2017, algemeen: Waar een wil is, is een weg; luidt het gezegde.  New Holland heeft nu tractoren die rijden op bio-methaan.  Zoals CNG of Compressed Natural Gas, dat meer en meer ingang vindt voor de wagens, bestaat er nu al Compressed Bio-Methane.  

x

Uit allerlei afval zoals GFT, en ook mest;  kan er biogas worden gewonnen.  Na zuiveren van biogas bekomt men hoofdzakelijk methaan of CH4.  New Holland bouwde een diesel tractor om tot methaan tractor die in 9 tanks tot 52 kilo bio-methaan kan opslaan.  Dit volstaat om een halve dag de tractor te laten draaien zonder bij te vullen.

Bio-methaan is 25 % goedkoper dan diesel en tegelijk 80 % minder vervuilend.  Dit kan de perfecte oplossing zijn om het mestprobleem in Vlaanderen op te lossen, de omvorming tot bio-methaan.  Tegelijk is dit een belangrijke bijdrage om de uitstoot van schadelijke dieselstoffen drastisch te reduceren.

Op foto is op de achtergrond de grote mestopslagtank te zien die dient voor omzetting naar biogas en nadien naar bio-methaan.

FDS