De 3D burgers van het KAZ kijken over het muurtje.

3D-stages_2017.JPG

Zottegem, 15/03/2017, persbericht:  Op het vlak van cultuur wordt er in Zottegem al stevig samengewerkt tussen het onderwijs en de stad. Ook dit jaar zet onze stad zijn schouders mee onder het concept van de 3D stages. Hierbij zetten laatstejaarsstudenten van de humane wetenschappen van het Koninklijk Atheneum te Zottegem zich gedurende een lesvrije stageweek in voor socio-maatschappelijk ge ëngageerde activiteiten in samenwerking met diverse diensten van Stad Zottegem.  

logo_logo_logo_zottegem-1

De gemeenschapszin staat hoog aangeschreven in Zottegem. Scholen en lokale besturen hebben een belangrijke functie om wereldburgerschap aan te scherpen. ‘Het is belangrijk dat we verder inzetten op een bevruchtende kruisbestuiving met onderwijs. Door expertise te delen verruimen de leerlingen hun visie en leren ze samenwerken terwijl ze de werkvloer leren verkennen’ – aldus Schepen van jeugd, onderwijs en cultuur, Sandra De Roeck.

De 3D-burgers worden gedurende een week ingezet in het sociaal-cultureel werk, de zorg- en het welzijnswerk, het jeugdwerk, duurzaamheid en mobiliteit. Concreet werden er een scala aan stages uitgewerkt en geconcretiseerd.

Zo wordt er een pedagogisch pakket uitgewerkt voor leerlingen uit lager onderwijs met taalachterstand voor Nederlands dat zowel in scholen als tijdens de speelpleinwerking zal kunnen gebruikt worden.

De studenten in de bib werken in het kader van de jeugdboekenmaand een project uit op maat van kleuters dat hun ontluikende geletterdheid zal stimuleren. Voor de Erfgoeddag 2017 wordt i.s.m. het Centrum voor Streekgeschiedenis een dementievriendelijke wandeling uitgewerkt met ‘hidden treasures’ en verborgen verhalen.  In het Ter Deinsbeke woonzorgcentrum wordt het project ‘Golden Oldies’ voor én met de bewoners op poten gezet met o.a. ‘veldwerkkoken, brei-workshop, I-pad sessie, muziekquiz,…’.

Op de dienst mobiliteit helpen jongeren mee om schoolveilige trage wegen verder in kaart te brengen en in de praktijk uit te testen. Het is maar een greep uit het aanbod. Maar het is duidelijk: (Op)groeien in Zottegem wordt op die manier geen opgave maar een uitdaging!