Stad Zottegem maakt integraal detailhandelsplan

14469705_10153809289837541_3654569396042600152_n

Zottegem, 20/03/2017: De stad Zottegem besliste tot de opmaak van een integraal detailhandelsplan voor Zottegem. “Na een eerste reeks van initiatieven en vernieuwingen, waaronder de stadskernrenovatie, het feestelijk openingsweekend en de kerstverlichting, … willen de stad het detailhandelsbeleid verder onderbouwen”, licht schepen van Middenstand Lieselotte De Roover toe.  

Het detailhandelsplan, dat zal opgemaakt worden door SOLVA, geeft een inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel, de ruimtelijke context en het pandenarsenaal in Zottegem.

Op basis van die analyse zullen voorstellen worden geformuleerd over de wenselijke situatie en zal bekeken worden hoe dat kan worden gerealiseerd.

De strategische keuzes zullen door het college worden gemaakt, maar schepen De Roover hoopt op een groot draagvlak van alle betrokkenen. Hiervoor zal in het plan van aanpak uitgebreide communicatie en inspraak worden opgenomen, vooral met de vertegenwoordigers van middenstanders en ondernemers.

Een werkgroep zal de opmaak van het plan coördineren.

Het plan wordt volgende maand op gang getrokken en eind mei wordt een eerste keer gecommuniceerd over de stand van zaken, om het geheel af te werken tegen september 2017