De geschiedenis van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria (1872-1991) in Steenhuize-Wijnhuize

KAFT RECTO OK

Herzele, 25/03/2017: Zopas verscheen bij de heemkundige kring De Hellebaard (Herzele) een monografie over de geschiedenis van het klooster van Steenhuize-Wijnhuize, geschreven door Luk Beeckmans.  In verschillende hoofdstukken leest u meer over de stichting van het klooster, het leven binnen de muren, de eerste jaren van de kloosterschool, de schoolstrijd, de schoolexpansie, de school tijdens de oorlog, de schoolbevolking enz.. Hierbij horen een aantal oude klasfoto’s waarop vele Steenhuizenaren zichzelf zullen herkennen.

In een volgend deel worden andere 19e tot vroeg 20e-eeuwse activiteiten van het klooster in het daglicht geplaatst: de adultenschool (zondagsschool), de kant- of bloemekensschool, het ouderlingentehuis, het weeshuis en plaatselijke culturele manifestaties.

Het derde deel bevat gegevens over de huidige vrije basisschool Sint-Katrien, met een reeks foto’s van de huidige leerkrachten en van alle leerlingen.

In bijlage worden alle zusters en vastbenoemde lekenonderwijzeressen vermeld, die ooit in het klooster van Steenhuize-Wijnhuize hebben gewerkt.

De monografie telt 52 bladzijden en is uitgevoerd in vierkleurendruk. Prijs 15 euro (+ eventuele verzendingskosten).

Bestelling:

Bij de heemkundige kring De Hellebaard: Tijdens de openingsuren van het archief : elke eerste zondag van elke maand (in april: de 2e zondag), Schepenhuis, Markt 1, 9550 Herzele of na overschrijving van het 15 euro + 5 euro verzendkosten op rekeningnr. van De Hellebaard Herzele BE66 0013 8239 984, met de vermelding: Boek klooster Steenhuize of in de Vrije basisschool Sint-Katrien (Kloosterberg 25 Steenhuize) of bij de auteur (Winkelstraat 1, 9550 Steenhuize, tel. 054 50 17 79).