#Dieselgate #never again

test aankoop dieselgate

Algemeen, 05/04/2017, ingezonden persartikel, Test Aankoop: Gisteren  moesten de Europese volksvertegenwoordigers stemmen over de aanbevelingen van de commissie Dieselgate (EMIS) en de nieuwe verordening betreffende de type-goedkeuring van voertuigen en het markttoezicht. Beide dienen ze hetzelfde doel : zorgen dat een schandaal als dat van Dieselgate zich nooit meer herhaalt. Om hiertoe te komen stemden de MEP’s voor een hele reeks maatregelen die door Test-Aankoop en de koepel van Europese consumentenorganisaties reeds lang waren gevraagd, zoals : Een sterkere rol voor de Europese Commissie op het vlak van het testen van voertuigen en naar meer toezicht op de Europese automobielmarkt.  

Het testen van minimaal 20% van nieuwe modellen eens op de Europese wegen. Een grotere transparantie aangaande de testresultaten. Het responsabiliseren en verantwoordelijk kunnen stellen van lidstaten en testlaboratoria. Het doorknippen van de financi ële banden tussen de constructeurs en de private testcentra.

Het Europees parlement kiest de kant van de consument

Hoewel de aanbevelingen van de commissie Dieselgate enerzijds en die van het IMCO-rapport anderzijds heel wat voorstellen in de goede richting bevatten, ontbrak het nog aan een adequate regeling ter compensatie van de consument in geval van bedrog of fraude van een automobielproducent. Dit was ook de reden waarom Test-Aankoop de krachten bundelde met andere consumentenorganisaties zoals Altroconsumo uit Itali ë, OCU uit Spanje en Deco Proteste uit Portugal om de Europarlementari ërs ertoe te bewegen hun voorstellen bij te sturen opdat alle consumenten die het slachtoffer zijn van het Volkswagen-schandaal vergoed zouden kunnen worden. Het parlement vraagt effectief dat een compensatie zou worden voorzien voor de Dieselgate-gedupeerden en bevestigt dat een terugroepingscampagne van de geïmpacteerde wagens niet geldt als een afdoende reparatie. Bovendien dringt het Europees Parlement er bij de Commissie op aan om werk te maken van een Europese collectieve actie in dit dossier. Dit toont duidelijk aan dat het Europees Parlement zijn lessen getrokken heeft uit het Volkswagen-schandaal. Enig minpunt is wel dat het parlement het idee van een Europees Agentschap voor voertuigen, dat toezicht had moeten houden op het testen van auto’s, heeft laten varen. De bal ligt nu in het kamp van de Europese Raad om hiermee aan de slag te gaan. De Europese consument kijkt nu naar hen om de stemming van vandaag in concreto te gaan omzetten.

Class Action in Belgi ë

Omdat VW resoluut weigert om de Europese consument te vergoeden, heeft Test-Aankoop een actie tot collectief herstel ingesteld tegen de Volkswagen groep en invoerder D’Ieteren, 11 000 gedupeerden sloten zich reeds aan bij deze juridische actie van de consumentenorganisatie. Deelnemen kan nog steeds via  www.test-aankoop.be/dieselgate.