“Nieuwe parkeertoren Zottegem moet vlot bereikbaar zijn”

DSC03661Zottegem, 11/04/2017: Open VLD laat weten het positief advies voor de nieuwe parkeertoren aan de achterkant van het station toe te juichen, maar vraagt tegelijk dat de mobiliteisstudie au s érieux genomen wordt. Vooral de verkeersstromen naar de toren moeten volgens de oppositiepartij aangepakt worden.  

Persbericht Open VLD Zottegem, raadslid Bart Lateur

Het stadsbestuur van Zottegem verleent gunstig advies over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een parkeergebouw aan de Broeder Mareslaan – Lyceumstraat te Zottegem. Ze doet dit wel met de aanbeveling tot uitvoering van een allesomvattende mobiliteitsstudie door de NMBS. Open Vld juicht het positief advies van de stad voor de bouw van de parkeertoren aan de achterkant van het station toe. Wij steunen eveneens de mobiliteitsstudie. Het is goed dat de inplanting van de parking in een ruimere visie op mobiliteit gebeurt. Die moet vlot bereikbaar zijn.

Wij kijken al langer uit naar de komst van de parkeertoren. Parkeren is in Bevegem en aan de achterkant van het station al jaren een groot knelpunt. Om dat op te lossen, is de parkeertoren noodzakelijk. Enkel dan kan de wijk Bevegem worden ontlast. Deze extra parking is goed nieuws voor de vele pendelaars die nu nog elke ochtend tevergeefs een parkeerplaats zoeken. Maar ook voor de inwoners van Bevegem, bij uitbreiding voor de inwoners van Zottegem alsook voor de bezoekers van onze stad.

Het is goed dat de stad de NMBS beveelt een mobiliteitsstudie te maken. Die onderzoekt best de verkeerstromen naar de parkeertoren. Dat gaat veel verder dan de Lyceumstraat. Denk maar aan de Broeder Mareslaan. Die verbindt twee zwarte punten. In de eerste plaats bovenaan aan het kruispunt met de Godveerdegemstraat. Daar zijn dan weer plannen voor eenrichtingsverkeer. Dat zal de verkeerstromen wijzigen. Ten tweede onderaan. Daar staat een brug die te smal is. De NMBS is nodig voor een oplossing.

Vele pendelaars komen dagelijks met de wagen naar het station van de deel- en randgemeenten. Die raken best zo vlot mogelijk naar de parkeertoren en terug naar huis. Heel wat pendelaars brengen ook hun kinderen mee om die af te zetten aan de verschillende scholen in onze stad of doen nog vlug boodschappen. Daar wordt best ook rekening mee gehouden. Tot slot wordt ook best rekening gehouden met de inwoners. Het kan niet de bedoeling zijn bepaalde straten te ontlasten om andere te verzadigen. Laat staan dat er lange files worden gecre ëerd ’s morgens en ‘s avonds. Wij blijven ook voorstander van co-mobiliteit.

Het stad legt de NMBS best een timing op. Die studie mag niet al te veel vertraging met zich mee brengen.