Glyfosaat schadelijk of niet ?

Schauvliege1

Algemeen, 27/04/2017:  Er is de laatste week al veel te doen geweest rond glyfosaat dat in verschillende producten onder verschillende merknamen verkrijgbaar is. Het meest gekende is Round-Up om grassen en onkruid te vernietigen. Volgens de ene bron is het product onschadelijk, volgens een andere bron wel schadelijk en kankerverwekkend.

De multinational Monsanto die niet bepaald uitblinkt in eerlijke communicatie en het op de Nederlandstalige nieuwsbulletins zelfs presteert om commentaar te geven in het Engels, verdedigt uiteraard de verkoop van zijn zeer dure producten. Minister Joke Schauvliege bevestigde ons donderdag dat volgende week vrijdag 5 mei, dit probleem ter sprake komt in de Ministerraad waarna in de loop van komende maanden waarschijnlijk een verbod komt voor gebruik door particulieren.

Op de vraag waarom verbod enkel voor particulieren en niet voor landbouwers, antwoordde de minister dat landbouwers die een vergunning kregen om met glyfosaat te werken een opleiding kregen en deze producten verantwoord aanwenden en de juiste doseringen gebruiken. Mocht er in de loop van het jaar een verbod komen op gebruik door particulieren dan belet niets dat een particulier beroep doet op bijvoorbeeld een landbouwer die een vergunning heeft tot gebruik van glyfosaat. Voor een totaal verbod is noch Vlaanderen, noch Belgi ë bevoegd, deze beslissing dient in Europees verband genomen. (FS)