Zottegem: Vernissage tentoonstelling Koeleur ’t Neerhof

DSC_0908 (2)

Zottegem, 01/05/2017: Vrijdag 28 april had de vernissage plaats van de expositie van “Schildersatelier Koeleur ’ t Neerhof “ ter gelegenheid van de “   week van Amateurkunsten”. Marcel Quintijn sprak in naam van het “Schildersatelier Koeleur ’ t Neerhof “ de openingspeech uit en heette iedereen van harte welkom.  

Het schildersatelier Koeleur ’ t Neerhof is een van de enige verenigingen in de streek die deelneemt aan die jaarlijkse activiteit. Overal in Vlaanderen en Brussel wordt de pracht van de Amateurkunsten in de kijker gezet.

Het is een enige gelegenheid om de noeste arbeid en de creativiteit van de leden in de verf te zetten in deze speciale week.

Dit jaar wordt gewerkt onder het thema “The Mack of “. Wat zoveel wil zeggen als: Wij maken het er het beste van op onze manier.

Hij herinnerde er ook aan dat volgend jaar in Zottegem de herdenking gevierd wordt dat het 450 jaar geleden is dat Lamoraal Graaf van Egmont onthoofd is op de grote markt van Brussel en dat het Verbroederingscomit é Z.O.Vlaandereren samen met de leden van het Schildersatelier ”Koeleur ’t Neerhof dit gaan meevieren Wij zijn reeds bezig met de voorbereidingen.

Het Verbroederingscomit é Zuid-Oost – Vlaanderen werd in 1996 opgericht met de bedoeling te verbroederen met streken die iets te maken hebben met Lamoraal graaf van Egmont..

Er werden drie plaatsen gekozen:

Egmond  (Nederland) waar de roots van de familie liggen. Lahamaide Ellezelles waar hij geboren is en Cassel (Frans Vlaanderen) waar hij veel veldslagen geleverd heeft. Maar om deze contacten te kunnen onderhouden werd van in het begin een eetfestijn gegeven, en het is nu sedert twee jaar dat we een tombola geven ten voordele van het Verbroederingscomit é Z.O. Vlaanderen:

Hierna was het Mevr. Leen Goossens, schepen van Financi ën ,die het woord nam.

In haar betoog beklemtoonde ze terug nogmaals de waarde van het schildersatelier “ Koeleur ’t Neerhof “ in het culturele leven onze stad, Het is de enige vereniging deelneemt aan al de activiteiten ingericht door de stad, zoals “Het Zoetegemfestival”, de week van verdraagzaamheid, de vrijetijdsmarkt en de Eindejaars activiteiten.

Zij sprak met lovende woorden over al de inspanningen en het enthousiasme van Marcel Quintijn een tachtigjarige waar veel jongeren een staaltje kunnen aan nemen.

Na deze mooie woorden opende zij de expositie.

Iedereen kon genieten van een hapje en een drankje aangeboden door de vereniging.

Praktisch

De tentoonstelling is nog open tot en met Pinksteren op volgende dagen:

Mei zaterdagen 13-20-27 14u tot 18u

 

                Zondagen                           7-14-28           14u tot 18u

                  Dinsdagen                       2-9-23-30     10u tot 12

                  Donderdag                       25     14utot 18u

Juni: zaterdag: 3 15u tot 18u

                              Zondag: 4 15 tot 18u

                        Maandag: 5 15 tot 18U.

Dinsdag: 6 10u.tot 12U.

Waar?

Schildersatelier ”Koeleur ‘ t Neerhof “ Neerhofstraat 12 T.S.