Twee nieuwe straatnamen in Oosterzele

oosterzele
Oosterzele, 04/05/2017 – Er loopt een openbaar onderzoek voor twee nieuwe straatnamen in Oosterzele. De gemeenteraad stelde in zijn jongste zitting de namen vast voor twee nieuwe straten. Voor de site Groot Bewijk (Scheldewindeke) moet voorlopig een nieuwe straatnaam vastgelegd worden. In de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en bij de verdere stedenbouwkundige uitwerking werd steeds het woord ‘bewijk’ gebruikt. De keuze voor de straatnaam viel daarom op ‘Groot Bewijk’. Er werd een aanvraag ingediend voor een nieuwe verkaveling binnen de hoek van de Kristoffelstraat. Het toponiem voor dit deel van Scheldewindeke is ‘Meulekouter’, wat de keuze voor de nieuwe straatnaam werd. (R17)

Na voorlopige aanvaarding van deze straatnamen door de gemeenteraad wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens een periode van dertig dagen — vanaf 27 april 2017 — kunnen inwoners eventuele opmerkingen of bezwaren bij het gemeentebestuur indienen.Info: burgemeester Johan Van Durme, 0477 / 62 00 99, johanvandurme@skynet.be, Gertrude Van de Weghe, 09 / 363 99 42, gertrude.vandeweghe@oosterzele.be.   (R 17)