“Wildgroei aan verkeersborden in Zottegem “

img_20170108_111932

Zottegem, 10/05/2017 – N-VA-ZAP laat weten paal en paal en perk te willen stellen aan de wildgroei aan verkeersborden in het straatbeeld. Eerder had ook Groen Zottegem een voorstel in die zin gedaan. Lees dat van  N-VA / ZAP hierna. (PDV)

 Persbericht

In Vlaanderen wordt traditioneel elke verkeerssituatie aangeduid met een arsenaal aan verkeersborden. Ondanks de goede bedoelingen, stellen we vast dat een overdaad aan verkeersborden de verkeersveiligheid net in het gedrang brengt. In Zottegem pleit N-VA-ZAP voor een aanpak van de historische wildgroei: “We moeten er eens met de kam door om de verkeersveiligheid te verhogen”, stelt Matthias Diependaele.

n-va_vp_matthias-diependaele_jpeg-61

Verkeersveiligheid staat zeer hoog op de politieke agenda in de Vlaamse steden en gemeenten. Dat is zeer terecht, want ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. In Zottegem kwam de meerderheid al met een zonaal snelheidsplan op de proppen dat 50km/u als norm wil invoeren. Op zich een goed idee, maar N-VA-ZAP wil wel waarschuwen voor een mogelijke wildgroei aan verkeersborden om de uitzonderingen aan te duiden. Gelukkig zou het wel de bedoeling zijn om met zoneborden te werken die het snelheidsregime aanduiden. Daarenboven stellen we op een aantal locaties in onze gemeente een overdaad aan borden vast.

Paradoxaal genoeg ondergraaft dat net de verkeersveiligheid die het beoogt. “Het kan leiden tot onoverzichtelijke situaties waar mensen door het bos de bomen niet meer zien. Daarnaast zijn we er zo aan gewend dat we onaandachtig worden als er zich gevallen voordoen waar plots geen verkeersborden meer staan”, schetst Matthias Diependaele.

img_20170108_112005

De verkeersregels zijn nochtans duidelijk: wat in het verkeersreglement staat, hoeft niet te worden herhaald met een bord. Ook Vlaanderen probeert deze regel door te trekken, door de snelheid buiten de bebouwde kom op 70km/u i.p.v. 90km/u te leggen. Op deze manier kunnen vele duizenden voormalige “uitzonderingsborden” van 70km/u verwijderd worden. Minder borden plaatsen betekent, naast een verhoogde verkeersveiligheid, ook een manier om te besparen.

“N-VA-ZAP vraagt dan ook dat de stad het arsenaal aan verkeersborden langs gemeentewegen eens kritisch bekijkt. Dat kan betrekkelijk eenvoudig via een handige tool die de Vlaamse overheid aanreikt, namelijk de Verkeersbordendatabank. Jammer genoeg heeft men die tot nu toe nog niet gebruikt. Door dat te doen, kunnen we ongetwijfeld heel wat overbodige borden uit het straatbeeld verwijderen”, besluit Diependaele.