Geraardsbergen: ‘Rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijven en woningen’

unnamed

Geraardsbergen, 25/05/2017 – Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen laat weten dat de gemeenteraad van Geraardsbergen de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) ‘Zonevreemde woningen’, ‘Zonevreemde bedrijven’ heeft goedgekeurd. (LB)

Burgemeester Guido De Padt is tevreden: “Met de goedkeuring van het RUP ‘Zonevreemde woningen’ kunnen de eigenaars van een 130-tal zonevreemde woningen aansluitend bij een woongebied of gelegen in een groene cluster, genieten van bijkomende bouw- en verbouwmogelijkheden. Ook worden de mogelijkheden om nevenactiviteiten uit te oefenen in deze woningen verruimd.”

Het RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ biedt aan maar liefst 10 bedrijven rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen verderzetten. Deze bedrijven, die zich momenteel of bij een  uitbreiding ervan, niet in een daartoe bestemde zone bevinden en daardoor in hun bestaanszekerheid of toekomstmogelijkheden zouden worden bedreigd, krijgen nu een planologische oplossing. Waar mogelijk hebben ze dankzij het RUP ook (beperkte) mogelijkheden gekregen om te breiden. Hun toekomst is alvast verzekerd.

Guido De Padt: “Bedrijven willen -terecht- graag weten waar ze aan toe zijn. Het gaat hier overigens ook over de tewerkstelling van meer dan 100 personen. Een perspectief geven aan de bedrijven, is ook zorgen voor de continuïteit van jobs.”

(Lisa Bilterijst)