Open brief: “Ga het debat aan met jongeren in plaats van ze voor je kar te willen spannen”

17201146_10210676557203663_77754985482273414_n

Zottegem, 30/05/2017 – In een open brief reageren Matthias Diependaele (fractieleider N-VA Zottegem) en Arne De Koninck (voorzitter Jong N-VA Zottegem)  op de amendementen die werden ingediend om stemrecht vanaf 16 jaar in te voeren. Ze halen daarin hard uit naar Kurt De Loor die in Zottegem  een experiment in die zin wil invoeren tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen. (PDV)

Open brief

Vandaag wordt in de commissie binnenlands bestuur van het Vlaams Parlement gesproken over het lokaal en provinciaal kiesdecreet. Daarop zijn amendementen ingediend door de oppositie om het stemrecht vanaf 16 jaar in te voeren.

De posities van de verschillende partijen zijn reeds lang bekend. Voor N-VA is stemrecht op 16 jaar geen goed idee. Voornaamste reden daarvoor is dat uit alle peilingen blijkt dat jongeren daar zelf geen vragende partij voor zijn. Ook de peiling van de Vlaamse jeugdraad kwam tot die conclusie. Het is niet logisch om mensen verantwoordelijkheid te laten dragen voor anderen op een moment dat ze nog niet zelf de volle verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leven. Opgroeien doe je stap voor stap.

De analyse dat er onvoldoende geluisterd wordt naar jongeren deelt zowat iedereen. Ik ben zelf mijn loopbaan begonnen bij Jong N-VA en ben maar al te vaak met die vaststelling geconfronteerd. Maar er zijn heel wat andere manieren om jongeren meer een stem te geven in het maatschappelijk debat. Via deze link (https://www.jongnva.be/nieuws/waarom-stemrecht-op-16-geen-goed-idee-is) vinden jullie de volledige argumentatie van onze nationale jongerenvoorzitter.

Gisteren gaf Kurt De Loor zijn reactie op het bericht dat het stemrecht voor 16-jarigen er waarschijnlijk niet zo doorkomen. Hij stelde dat dit doet denken aan het tegenhouden van het enkelvoudig stemrecht en het stemrecht voor vrouwen. Die reactie is zondermeer grotesk en getuigt van weinig respect voor die mensen die ooit het leven gelaten hebben bij hun strijd voor enkelvoudig stemrecht.

De aankondiging dat Kurt De loor daar in Zottegem een experiment wil aan koppelen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen bewijst de achterliggende puur electorale redenen van zijn initiatief. Niet alleen riskeren de verkiezingen ongeldig te worden verklaard als zo’n experiment de geldende regels doorkruist. Maar hoe wil je jongeren betrekken bij de politiek als je hen laat stemmen terwijl je weet dat hun stem niet zal meetellen bij de resultaten? Op die manier vergroot je alleen de afkeer van de politiek. Net dat wat we allemaal willen vermijden.

Vanuit N-VA Zottegem en Jong N-VA Zottegem willen we ervoor pleiten om jongeren meer te betrekken bij de politiek op een positieve manier. In plaats van hen te misbruiken voor een electorale stunt. Zo zou er meer aandacht kunnen komen voor de stem van jongeren in het publieke debat. Wij pleiten er al lang voor om adviezen van de jeugdraad te bespreken op de gemeenteraad en als ervan afgeweken wordt moet dat gemotiveerd aan hen worden meegedeeld.

Ga het debat aan met jongeren in plaats van ze voor je kar te willen spannen.

Matthias Diependaele (fractieleider N-VA Zottegem) en Arne De Koninck (voorzitter Jong N-VA Zottegem).

X