Van stortterrein naar golfterrein in deelgemeente Vlierzele

unnamed

Sint-Lievens-Houtem, 08/06/2017 –  De Provincie Oost-Vlaanderen organiseerde samen met het gemeentebestuur, voor de inwoners van de gemeente en de betrokken eigenaars, een open informatievergadering. Onze reporter Herman De Knijf ging luisteren en presenteert hierna alle nuttige info. (HDK, foto’s L.A.M.P)

unnamed (3)
Er was heel wat belangstelling en de Provincie had in de gemeentelijke raadszaal van Sint -Lievens-Houtem, talrijke infoborden opgesteld die de evolutie in beeld brachten vertrekkende van het aanvankelijk stort tot de nieuwe bestemming een golfterrein.

unnamed (2)

Een kort overzicht
De Provincie maakte een RUP op, dat is een ruimtelijk uitvoeringsplan om zodoende het stort gelegen in Vlierzele een nieuwe bestemming te geven naar golfterrein. Daarna wordt er een MER gehouden, dat is een milieueffectenrapport dat ook werd goedgekeurd in 2015. Op datum van 26 april 2017 stelde de provincieraad het plan vast, en dat betekent dat er voorafgaand een “openbaar onderzoek” moet volgen. Dergelijk openbaar onderzoek heeft een duurtijd van 60 dagen en loopt dus van 6 juni 2017 tot 4 augustus 2017. Dit administratief overzicht werd op de infovergadering van 7 juni in de raadzaal nog eens mondeling toegelicht door de Provincie (Mark Cromheecke directeur).
unnamed (1)
Openbaar onderzoek
Tijdens de looptijd, vanaf 6 juni dus tot 4 augustus 2017 kunnen alle betrokkenen opmerkingen indienen. Dat moet wel schriftelijk gebeuren EN per aangetekend schrijven. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs gelden als bewijs van indienen. Waar kan de Houtemnaar terecht  met zijn bemerkingen :
1) De Provincie Oost-Vlaanderen Ruimtelijke Ordening , Woodrow  Wilsonplein 2 – 9000 Gent
2) Het Provinciaal Administratief Centrum : Woodrow  Wilsonplein 2 – 9000 Gent
3) Het gemeentehuis Sint Lievens Houtem, Marktplein 3 – 9520 Sint-Lievens-Houtem
unnamed (4)
Bijkomende korte mededelingen
Tijdens de infovergadering werd nogmaals herhaald dat er geen onteigeningen zullen gebeuren.
Er worden ook geen tuinen onteigend.
Wellicht zal de  “vergunningsfase” kunnen starten in 2018.
De exploitatie gebeurt niet door de Provincie of gemeente, maar zal op private basis verlopen.
Het volledig “ontwikkelen van het project ” zal ook in private handen gebeuren.
Tenslotte nog vermelden dat de “bestemming flexibel is” dat willen zeggen, indien de bestemming geen golfterrein kan worden, dan wordt het land-en tuinbouw.
Gezien de onstabiele ondergrond (stortafval) kan er niet zomaar infrastructuur neergezet worden. Er zal op de plaatsen waar de bodem niet werd uitgegraven een loods worden gebouwd en wellicht ook nog wandel-en fietspaden worden aangelegd.
unnamed (5)
Multifunctioneel  
Het ziet er dus naar uit dat het golfterrein ook geschikt zal zijn voor recreatief medegebruik (dus ook voor niet golfers) en niet leden zullen dus ook de wandelwegen en fietspaden en eventuele andere sportvelden, kunnen gebruiken. Aangezien er actueel ook veel aandacht gaat naar het ecologische beheer zal dit vermoedelijk ook van toepassing zijn op dit golfterrein. Er wordt op bepaalde plaatsen geen openbare verlichting geplaatst om ecologische reden zoals op het kruispunt Bussegem en Vlinderstraat.
unnamed
De informatievergadering of Infomarkt werd door de Provincie-ambtenaren en de gemeentelijke ambtenaren functioneel georganiseerd, en zeer aanschouwelijk gemaakt, en met de nodige deskundigheid geleid.
HDK ( foto’s L.A.M.P)