Ere-abt Anselm Hoste overleden. Regelmatig te gast in Geraardsbergen

The life._.Theo 80 IMG_20160711_0001 cut.jpg

Geraardsbergen, 16/06/2017 –  In de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge overleed op maandag 12 juni dom Anselm Hoste, de zesde abt van de abdij. Hij werd geboren in Beernem op 30 december 1930. Op 12 september 1950 deed hij zijn plechtige intrede in de de benedictijnenabdij van Steenbrugge waar hij werd geprofest op 16 augustus 1955. Hij ontving er de priesterwijding op 25 juli 1956. Nadat hij er achtereenvolgens subprior (1967) en prior (1973) was, kreeg hij er diverse pedagogische opdrachten. (AS)

The life._.Theo 80 IMG_20160711_0001 (2).jpg
(Het welbekend Engels  gedicht  dat hij schreef voor Theo Maes toen hij 80 werd.  Zo te zien was abt Anselm ook een vaardig kalligraaf.)

Regelmatig verbleef hij in de benedictinessenpriorij Hunnegem in Geraardsbergen waar hij instond voor de eredienst en waar hij ook historische publicaties voorbereidde.
Als drukkerszoon hield hij van boeken en legde hij een bijzondere activiteit aan de dag voor de studie van de monastieke geschiedenis wat resulteerde in talloze historische studies in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.

abt amsel  2017-06-15_1.jpg

Dom Anselm werkte ook mee aan de kritische uitgave van de kerkvaderteksten waarvan hij het Corpus mocht overhandigen aan paus Paulus VI (1973). In 1980 werkte hij mee aan de tentoonstelling over “Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden (480-1980)” in Gent. In de drie lijvige tentoonstellingscatalogen verschenen verscheidene artikels van zijn hand. Hij schreef ook een reeks “spirituele boekjuweeltjes” over vriendschap, humor, gastvrijheid… en hij werkte ook mee aan diverse tijdschriften als “Biekorf” en “Vlaanderen”. In zijn antologie “Lof van de vriendschap” (1981) nam hij teksten op van zijn geestelijke inspirators. Biezonder aardig is de reeks boekjes over “Hospitalty is a precious gift” (Engels) en “Vriende is soos volle Bloeisels” (Afrikaans).

In 1981 werd hij verkozen als zesde abt van Steenbrugge en 58-ste abt van Oudenburg. Op een zeer liefdevolle manier nam hij die taak op zich en zijn abdij bleef een centrum van religieuze en culturele uitstraling. Hij zorgde tevens voor de restauratie van de abdijkerk. In het voetspoor van abt Modest van Assche die in 1945 om zijn -Vlaamse overtuiging slachtoffer was van de repressie verdedigde dom Anselm ook de Vlaamse zaak: hij ging voor in de eucharistievieringen op de Ijzerbedevaart en
in 1986 leidde hij de herdenkingsplechtigheid van abt Modest Van Assche in diens geboortedorp Erembodegem. Als een “stil eerherstel” kreeg hij het bezoek van koning Albert (1989).

Om gezondheidsredenen kondigde hij in 1994 zijn ontslag als abt aan.
Voortaan zou hij het rustiger aan doen en regelmatig verbleef hij, zoals reeds eerder, in het benidictinessenklooster Hunnegem waar hij o.m. instond voor de eredienst.
Van zijn hand verschenen “De priorij Hunnegem te Geraardsbergen” en “De beginjaren van de priorij Hunnegem (1624-1638)”. Samen met dr. Jozef Sterck, principaal van het Catharinacollege in Geraardsbergen, schreef hij “De Kapel van O.L.Vrouw ten-Beukenboom te Voorde.

De uitvaart van dom Anselm vindt plaats nu zaterdag 17 juni om 11u.00 in de abdijkerk van Steenbrugge.

Voor de biografie van de overledene raadpleegden we de “Dankbare terugblik op een abbatiaat D. AselmHoste” van zijn confrater D. Aubert-Tillo van Biervliet.

(Albert Schrever)