Merelbeke pakt onderdoorgang spoorwegbrug aan

DDL wegversmalling fraterstraat (2)

Merelbeke, 20/06/2017 – Vanaf woensdag 21 juni worden werken uitgevoerd om het fietspad en het voetpad onder de spoorwegbrug in de Fraterstraat te verbreden. De werken zouden voor het bouwverlof, dat op 10 juli begint, moeten klaar zijn. Daarna komen aan de onderdoorgang ook slimme verkeerslichten die het gemotoriseerd verkeer onder de spoorwegbrug zullen regelen. (DDL)

Proefopstelling

Het gemeentebestuur van Merelbeke wil volop inzetten op de veiligheid van voetgangers en fietsers. Daarom plaatste de gemeente aan de onderdoorgang van de spoorwegbrug in de Fraterstraat een proefopstelling om de situatie voor fietsers en voetgangers te verbeteren en de doorstroom van gemotoriseerd verkeer te stroomlijnen. Buurtbewoners kregen de kans hun mening te geven over de opstelling en de gemeente won ook advies in bij de politie en bij De Lijn. Tijdens een openbare gemeenteraadscommissie in mei raakten alle partijen het erover eens om de asverschuiving te behouden en daarnaast ook slimme verkeerslichten te plaatsen die het autoverkeer onder de brug zullen regelen.

Voetpad en fietspad verbreed

Vanaf woensdag 21 juni worden daarom werken uitgevoerd om het voetpad aan de even zijde van de Fraterstraat definitief te verbreden. Daarnaast wordt ook het (bestaande) fietspad verbreed en zal de rijbaan onder de brug versmald worden. De werken zouden voor het bouwverlof moeten klaar zijn en worden in drie fasen uitgevoerd.

 

  • Fase 1: In de eerste fase wordt het voetpad aan de even zijde van de Fraterstraat verbreed tot 1,5 meter.
  • Fase 2: In de tweede fase wordt het fietspad aan de oneven zijde van de Fraterstraat verbreed tot 2,6 meter.
  • Fase 3: In een laatste fase wordt de onderdoorgang geasfalteerd. De Fraterstraat wordt voor één dag afgesloten ter hoogte van de spoorwegbrug.

DDL wegversmalling fraterstraat (1)

Verkeerssituatie en omleiding

Tijdens de eerste twee fasen van de werken zal ter hoogte van de spoorwegbrug beurtelings verkeer gelden met verkeerslichten. In de derde fase, wanneer de Fraterstraat geasfalteerd wordt, zal de straat voor één dag afgesloten worden ter hoogte van de brug. Alleen fietsers en voetgangers zullen dan door kunnen.

Wanneer dat precies gebeurt, hangt onder meer af van het vlotte verloop van de eerste twee fasen en van de weersomstandigheden. Gemotoriseerd verkeer moet één dag omrijden via de Bergstraat, de Hundelgemsesteenweg en de Van Goethemstraat en via de Gontrode Heirweg en de Van Laetestraat. Ook de bussen van De Lijn volgen een omleiding. De haltes Kerk Flora, Merelbeke Station, Vijverwegel en Kon. Elisabethlaan worden die dag niet bediend.

Van bij de start van de werken mogen auto’s de Tertzweildreef niet in- of uitrijden via de Fraterstraat. Fietsers en bromfieters mogen wel door. Auto’s kunnen de woningen in de Tertzweildreef alleen bereiken via de Vinkenlaan.

Op de hoogte blijven

Inwoners die op de hoogte willen blijven van de vorderingen van de werken, kunnen best de website van de gemeente in de gaten houden (www.merelbeke.be). Daar kunnen ze ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief mobiliteit en wegenwerken (doorklikken naar wonen en mobiliteit > wegenwerken).

Je kan het laatste nieuws ook vinden via de Twitteraccount @merelbeke en de facebookpagina van de gemeente (www.facebook.com/GemeenteMerelbeke).

(Danny De Lobelle)