Rantsoenering komt er aan: Watervoorziening wordt kritiek

waterrantsoenering foto de watergroep zonder rechten FDS - KLUIZEN

Vandaag stelde Joke Schauvliege Vlaams Minister van Omgeving Natuur en Landbouw aan de pers de toestand voor van de watervoorziening . In Vlaanderen verloopt de drinkwatervoorziening door de winning van oppervlaktewater op 7 locaties, waarvan 5 locaties in Oost- en West-Vlaanderen. (FDS, foto: Watergroep)

kdp onweer regen water 2

Grondwater wordt op 76 locaties gewonnen in Vlaanderen. In totaal produceert Vlaanderen 330 miljoen kubieke meter water . De voorbije dagen ligt het waterverbruik 40 % hoger dan het gemiddeld dagverbruik. Op sommige locaties worden de productielimieten bereikt. Joke Schauvliege wist ook te melden dat Aquafin RWZI water ter beschikking wil stellen, gezuiverd water dat uit de installaties van Aquafin komt.

Joke Schauvliege zegde ook dat we in Vlaanderen meer oog moeten hebben voor het inzetten van alternatieve waterstromen, dit bijkomend ondanks de aanbeveling om beter en meer het regenwater te benutten. Joke Schauvliege roept de burgers op om de aanbevelingen van de drinkwatermaatschappij en de provinciegouverneurs strikt op te volgen. Op verzoek van die gouverneurs is het vanaf donderdag 22 juni verboden om nog kraantjeswater te gebruiken voor wassen van auto’s en sproeien van de tuin.

(Freddy De Schuiteneer)