OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Verkeersongevallen in Zottegem in stijgende lijn en nog andere Koekelarings (2017 – 25)

 

koekelarings1111

Zottegem, 22/06/2017 — In tegenstelling met de dalende trend in meer dan de helft van de 589 steden en gemeenten die Belgi ë telt, viel er in Zottegem in het voorbije jaar een toename van het aantal ernstige verkeersongevallen te noteren. Meer hierover en ook nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Volgens de meest recente cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de federale overheidsdienst (FOD) Economie deed er zich, ten opzichte van 2015, in het voorbije jaar 2016 in meer dan 300 Belgische steden of gemeenten een daling van het aantal verkeersongevallen voor. In Zottegem blijkt dit echter niet het geval te zijn geweest. In onze Egmontstad werden integendeel in het afgelopen jaar 127 ongevallen met meer dan alleen maar materi ële schade geregistreerd. Dat waren er 19 meer in vergelijking met in 2015 (toen 108). Percentsgewijs komt dit overeen met een stijging van + 17,6 %. Het aantal dodelijke verkeersongevallen daalde wel: van drie in 2015 naar twee verleden jaar. Daarnaast vielen er in 2016 twaalf ongevallen met zwaargewonden (negen in 2015) en 113 ongevallen met lichtgewonden (26 in 2015) te noteren.

– Buurtfeesten: Naast de nieuwjaarsmaand januari blijkt ook de zomer(vakantie)periode het meest te inspireren voor de organisatie van een buurtfeestje. Zo is er ondermeer zaterdagavond 24 juni een bijeenkomst voorzien voor de inwoners van de Hofstraat en nog in Strijpen op zondag 25 juni in de Grote Lage (hogergelegen deel). Ook zondagmiddag kunnen inwoners van de Acacialaan en Kastanjelaan in Bevegem elkaar treffen op de tweejaarlijkse zgn. Kastanjefeesten. Een weekje later, op zaterdag 1 juli, is er in de wijk Bosveld in Strijpen een buurtfeest gepland voor de inwoners van de Gieterijstraat, Mouterijstraat, Stoofstraat en Bosveldstraat en in Velzeke brengt het plaatselijk buurtcomit é diezelfde dag mensen uit de Kernemelkstraat, Schoolstraat, Ekelweg en Lettendries bijeen.

– Vrije Kunstkring met twee optredens: Nadat zij voorbije zaterdag bij zijn uitvaartdienst in de dekenale kerk muzikaal afscheid namen van hun collega-vriend Alan Squire, staan er voor de muzikanten van de Vrije Kunstkring eerstdaags twee feestelijker optredens op het programma. Vrijdagavond 23 juni zal de Zottegemse koninklijke harmonie omstreeks 18 uur de offici ële opening van het braderieweekend in het stadscentrum opluisteren. Daarnaast viel er, zoals in de voorbije jaren, in het secretariaat van de harmonie ook opnieuw een uitnodiging in de bus voor een optreden ter gelegenheid van de kermis in deelgemeente Grotenberge. Daar zal de Vrije Kunstkring op zondag 25 juni op het kerkplein van 11u30 tot 12u30 een aperitiefconcert verzorgen.

– Landelijk toeren: Onder de noemer ‘Landelijk toeren rond Zottegem’ maken de Landelijke Gilden van het gewest Zottegem al enkele jaren op de laatste zondag van juni afspraak voor een recreatieve fietstocht. De organisatie, op zondag 25 juni, is in handen van de Landelijke Gilde afdeling Godveerdegem en naast keuze uit fietstochten van 25 en 50 km is er ditmaal als nieuwigheid ook een gezinsvriendelijke rit van 15 km. Vertrek (vanaf 10 uur) en aankomst (tot 18 uur) hebben plaats aan het stedelijk Ontmoetingscentrum Godveerdegem (Tweekerkenstraat) en onderweg zijn telkens een tweetal mogelijke stopplaatsen voorzien om even op adem te komen. Deelnemen kost 3 euro (gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar). Het is niet noodzakelijk op voorhand in te schrijven.

– Pizzatruck op twee plaatsen: Het college van burgemeester en schepenen heeft aan de uitbater van een pizzatruck toestemming verleend om met zijn 10 meter lange open vrachtauto iedere week op woensdagavond op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove en op vrijdagavond op het Heilig Hartplein in Bevegem post te vatten, telkens van 16u30 tot 22 uur. De pizzabakker moet hiervoor per semester en per locatie 330 euro in de stadskas neertellen.

– Promotie in de Lichtstraat: Het stadsbestuur heeft ook positief geantwoord op de vraag vanuit het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius / campus Zottegem (De Colfmaekerstraat) om de promotie van de eerste lichting studenten die als gegradueerde in de verpleegkunde aan deze school afstuderen, te laten plaatsvinden in de zgn. Lichtstraat op de vierde verdieping van het Administratief Centrum Sanitary. De viering zal er doorgaan op woensdag 28 juni om 19 uur.

– 100 jaar Sint-Antoniuskapel Knutsegem: Met een plechtige misviering en de traditionele leliewijding werd maandag 19 juni ll. in Knutsegem de 100ste noveen ter ere van de H. Antonius afgesloten. Het is inderdaad honderd jaar geleden dat Emiel Haegeman in 1917 door de Zottegemse aannemer Jean-Baptist De Weerdt in Knutsegem-Strijpen de Sint-Antoniuskapel liet bouwen uit dankbaarheid voor de voorspraak van de H. Antonius bij God voor de genezing van zijn zwaarzieke zoon Gustaaf. Deze werd dan, na zijn genezing, in 1916 tot priester gewijd en offerde nadien als pater-minderbroeder zijn hele leven op voor de armen in het Gentse. Het was ook door toedoen van Emiel Haegeman (1846 – 1918), nadat deze hiervoor zijn woning aan de Hoogstraat 65 omvormde tot een drukkerij, dat op 7 oktober 1900 het eerste nummer van ‘De Zondagbode van Sottegem’ verscheen, de voorloper van het weekblad ‘De Beiaard’ waarvan het eerste nummer op 6 juli 1902 van de pers rolde.

– Herzelenaar pleegde vluchtmisdrijf in Zottegem: T.V. uit Herzele werd door de politierechter in Oudenaarde veroordeeld tot een rijverbod van 12 dagen, een boete van 480 euro (+ gerechtskosten) en het opnieuw afleggen van het theoretisch rijexamen om zijn rijbewijs terug te krijgen. De 20-jarige kerel verleende aan het kruispunt Heldenlaan / Neerhofstraat in Zottegem-centrum geen voorrang, veroorzaakte daardoor een botsing met een ander voertuig maar vervolgde gewoon zijn weg. Naar het zeggen van zijn verdediger had alles te maken met een noodoproep die T.V. van zijn zwangere vriendin zou gekregen hebben.

– Geen treinverkeer Zottegem / Oudenaarde: Omdat er door Infrabel op de lijn 89 Denderleeuw – Kortrijk werken uitgevoerd worden (ondermeer vijf spoorwegovergangen tussen Munkzwalm en Oudenaarde worden volledig vernieuwd) zullen er zoals eerder ook al gedurende twee weekends het geval was, ook nu tijdens het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 juni geen treinen rijden (in geen van beide richtingen) tussen Zottegem en Oudenaarde. Voor wie vanuit Zottegem richting Denderleeuw / Brussel wil reizen, is er dus geen probleem (normale weekenddienstregeling). Vanuit Zottegem naar Oudenaarde worden de IC-treinen echter vervangen door bussen met vertrek om 7u40, 8u40 en zo verder om het uur. De voorziene duurtijd van de busrit (via Munkzwalm) bij normaal verkeer is 36 minuten (dus aankomst in Oudenaarde om 8u16, 9u16 enz.). Vanuit Oudenaarde kan men dan verder reizen met de trein (vertrek om 8u37, 9u37 en zo verder om het uur) naar Kortrijk / Brugge / Oostende. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus zal het treinverkeer tussen Zottegem en Oudenaarde niet onderbroken worden. Dat zal pas later wel nog eens het geval zijn in de weekends van 2-3 en 9-10 september. Ook dan zullen telkens vervangbussen ingelegd worden. Met de bus kan eventueel alleen een vouwfiets meegenomen worden.         (DE BAKKER)

X