Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Zottegem Steunt 12 – 12 noodhulp Zuid-soedan, Jemen, Nigeria, Somali ë

ontwikkelingssamenwerking zottegem.jpg

Zottegem, 24/06/2017 – De Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Zottegem  Steunt 12 — 12 noodhulp voor  Zuid-soedan, Jemen, Nigeria, Somali ë. Iedereen is uitgenodigd voor een  bezoek aan de drank- en eetstand op de braderij van 14 u — 18 u.
Op de heldenlaan ter hoogte van het stadhuis, op  Zoetegem 24 juni 2017  

logo_logo_logo_zottegem

De gros van Zottegem steunt de mensen die door hongersnood bedreigd worden in Zuid — Soedan, Jemen, Nigeria en Somali ë. Met 40 euro kunnen we een gezin van de ondervoeding redden. Een mengsel van hoogwaardige voedingsmiddelen kan een ondervoed kind redden. 3 zakjes per dag gedurende 14 dagen volstaan.
Daarnaast zet 12 -12 in op : drinkwatervoorziening, verbetering sanitair en hygi ëne, gezondheidszorg en bescherming van kwetsbare groepen.

In een eerder persbericht werd reeds aangekondigd dat 3000 euro van het budget van de gemeentelijke raad overgemaakt werd aan 12-12.

Iedereen kan natuurlijk ook storten via het welbekende nummer BE19 0000 0000 1212.
Iedereen kan iets komen deponeren in onze collectebus opgesteld bovenaan de heldenlaan.

De grosleden verwelkomen u graag op hun drank — en eetstand op de heldenlaan ter hoogte van het vroegere stadhuis.