Gemeenteraad van Sint-Lievens-Houtem heeft een nieuwe agenda te bespreken

sint-lievens-houtem 1

De jaarrekening van 2016 van de gemeente wordt besproken evenals het jaarverslag 2016 (over de werking van de gemeente). De gemeentesecretaris brengt verslag uit over de interne controle 2016. (HDK)  

 

Er wordt een verkoop gepland van een perceel grond op ROT 18 te Letterhoutem, de gemeenteraad wenst deze verkoop goed te keuren.

Een planologisch attest voor een waterzuiveringsinstallatie ingediend door INEX (Bavegem) gelegen aan de overkant van de Meulestraat, wordt besproken en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraadsleden.

De gemeente wenst een aanvraagdossier (voor subsidi ëring) van een project van de vereniging Viersprong goed te keuren.
Viersprong omvat een samenwerkingsverband met de gemeenten, Melle, Destelbergen,Oosterzele,Lochristi, en Merelbeke.

De gemeente Sint-Lievens-Houtem wil een motie steunen (voor verdere studie en plaatsing) van zonnedaken boven het spoorwegennet. Dit initiatief genomen door de gemeente Schelle kadert in acties om de doelstellingen van het Klimaatakkoord Parijs 2015 te realiseren. De gemeente Sint-Lievens-Houtem wenst de motie voluit te steunen.

Er ligt een ontwerp ter goedkeuring over de huurovereenkomst van de gemeentelijke tennisterreinen.

De gemeenteraad wenst de verhuurovereenkomst van twee nog aan te leggen tennisterreinen goed te keuren.Ook het retributiereglement : 11 euro per uur voor 18 plussers, en 6 euro voor min-18 jarigen) voor de tennisterreinen Polbroek wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Bij de gemeentelijke schoolraad (een overleg-en adviesraad) “De Zonnevlier”, wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

In de raad zetelen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten,en leden van de lokale gmeenschap.

De gemeente wil een voorliggend “Kerkenbeleidsplan” goedkeuren (zie afzonderlijk item).

Niet alle parochiekerken kunnen Erediensten verzekeren, enkel de Kerk van Sint-Lievens-Houtem wordt daarvoor geslecteerd.

De gemeente legt de politiebegroting 2017 voor ter bespreking. Het bedrag van de dotaties wordt gewijzigd, vie een budgetwijziging 2017 en opgenomen in de lijst toegekende subsidies.

Een politieverordening aangaande St. Pietersvuur (het bevat 8 belangrijke adviesen die duidelijk omschreven zijn) op de terreinen van Polbroek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Manifestaties (St. Pietersvuur of kampvuur) waarbij vuur wordt aangemaakt vallen onder een politieverordening.

De gemeente legt duidelijke voorwaarden vast. De voorwaarden zijn uitgewerkt om de omgeving te vrijwaren en om hinder te voorkomen.

HDK

HDK

Bron : Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem