Gewaardeerd historisch vorser Marc Van Trimpont overleden

rouwfoto overlijden
Geraardsbergen, 04/07/2017 –  Op vrijdag 30 juni is Geraardsbergenaar Marc van Trimpont overleden na een langdurende ziekte.  Hij was stichtend voorzitter van Gerardimontium,  de  plaatselijke vereniging voor lokale Geschiedenis. De begrafenisplechtigheid vindt nu zaterdag 8 juli plaats om 11 uur 30 in de hoofdkerk van Geraardsbergen. (AS)

Naast een tiental uitgebreide studies publiceerde hij  talrijke bijdragen voor  het historisch tijdschrift dat o.m. door zijn inzet spoedig tot bloei kwam. Hij was ook actief lid van de historische Vereniging Triverius (Brakel) en publiceerde ook in Vlaamse Stam en Het Land van Aalst.  Vermeldenswaard is dat Marc zeer delicate thema’s op serene en gewetensvolle manier behandelde. We hadden het geluk Marc vrij goed te kennen  en  waardeerden hem o.m. omdat hij zeer streng was wat het correct taalgebruik betreft.

 Hij werd geboren in 1933 in Overboelare, volgde Grieks-Latijnse humaniora in het Catharinacollege van Geraardsbergen  en was, van 1956 tot 1960, werkzaam in onze kolonie. Van 1960 tot zijn pensionering (1992) werkte hij voor de petroleumgigant Shell waar hij  een topfunctie wist te verwerven.

 Sinds 1992 ging hij zich actief inlaten met historisch onderzoek. In 1996 stichtte hij Gerardimontium welke vereniging onder zijn impuls een opvallende  groei en en toenemende waardering kende. Zijn historisch onderzoek leverde hem verscheidene onderscheidingen op o.m. de Prijs voor Heemkunde van onze provincie (1999), de Prijs van het Verbond van Heemkundige Kringen (2002) en het Erediploma van de  Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van Belgi ë (2005).

Vriend Marc, in ons hart en in onze geest zal je blijven voortleven als een achtenswaardig man!

Albert Schrever