Open Brief: De banlieue van Geraardsbergen

19749371_10214263987100616_893382412_o

De inwoners van Geraardsbergen kregen nog maar net het nieuws te verwerken dat het klooster van de Arme Klaren moet wijken voor een onpersoonlijke, onooglijke woonblok of er dient zich al een ander controversieel bouwproject aan. Deze megalomane bouwwoede getuigt van platte commercie en doet ons denken aan de torenbouw in de banlieue van Parijs. (Julien Borremans)

Het woonproject wordt in de ruime stationsomgeving — achter het station — naast de spoorweg ingeplant. De Molenbeek vormt de drager van een aantal duurzame woonomgevingen, ingebed in een groenstructuur, die ver in het woonweefsel doordringt.

In het ruimtelijke uitvoeringsplan staat het volgende te lezen: “De Molenbeekvallei moet uitgroeien tot een hoogkwalitatieve verblijfs- en verbindende ruimte waar ecologie voorop staat. Per site moet een ge ëigende inbreidingsstrategie worden ontwikkeld.”

Megalomane bouwwoede

Toegegeven. De site is momenteel een afzichtelijke, onverzorgde parking met een onoverzichtelijke wildgroei van onkruid en struiken. Deze stadskanker bevindt zich op een steenworp van het centrum. Wanneer je de stad via de Oudenaardse poort over de viaduct binnenrijdt, zie je de tergende verloedering links liggen. Deze intro vormt al jaren een smaad voor de Oudenbergstad. Een projectontwikkelaar werd aangezocht om deze achterkantsituatie op een eigentijdse manier in te vullen.

De woonruimte zal gepaard gaan met een groene, overstroombare ruimte, waardoor de Molenbeek meer ruimte krijgt om in tijden van zware regenval gecontroleerd buiten haar oevers te treden.

Langsheen de verbinding tussen de Reepstraat en de Oudenaardsestraat worden een aantal woonblokken ingeplant, die in de verste verte niet aansluiten bij de morfologie en de architectuur van de stad. Aan de rand van de stadskern worden een aantal flatgebouwen gepland. Twee van deze appartementsgebouwen tellen niet minder dan negen verdiepingen. Negen! Deze gebouwen zullen meer dan dertig meter hoog zijn, bijna zo hoog als de kerktoren op de markt. Ongezien. Aan de Oudenaardsestraat zal een parkeertoren van negen lagen verrijzen. Uiteraard zullen deze mastodonten de skyline van Geraardsbergen agressief domineren. Nergens in Vlaanderen worden in steden van vergelijkbare grote aan de rand van het stadscentrum dergelijke waanzinnige creaturen geduld. Deze aanpak getuigt andermaal van een schrijnend gebrek aan visie op de ruimtelijke ordening en de stadsontwikkeling van Geraardsbergen.

Deze megalomane bouwwoede getuigt van platte commercie en doet ons denken aan de torenbouw in de banlieue van Parijs. Dit leidde tot een massieve architecturale en sociale catastrofe van formaat. In deze woonblokken worden mensen samengedreven in kleine wooneenheden. De overbevolking en het chronische gebrek aan parkeerruimte zullen voor de nodige overlast zorgen. De rest laat zich raden. Dergelijke vergelijkbare projecten in andere steden zorgen voor samenlevingsproblemen. Deze onmenselijke, liefdeloze, hoekige geometrie zal tot een nieuwe stadskanker leiden, tot een reservaat van sociale dumping en onrust.

Creativiteit

De agressieve dominantie van de bouwvolumes zullen als lidtekenweefsel het aangezicht van het stadscentrum domineren. Daarnaast zullen er nog heel wat praktische problemen voor de nodige stress zorgen. De Molenbeek komt nog meer onder druk te staan. Het overstromingsrisico neemt toe. Het rioleringsstelsel is niet voorzien op deze enorme uitbreiding. Het verkeer in de Oudenaardsestraat staat nu al onder druk. Een verkeersinfarct tijdens de spitsuren dreigt.

Het spreekt voor zich dat de gemeenteraad dit ruimtelijk uitvoeringsplan in deze gedaante niet mag goedkeuren. Dit megalomaan, abject en sociaal apathisch woonproject mag onder deze vorm niet worden uitgevoerd.

De combinatie van een groenstructuur en zachtmoedige, diverse, sociaal vriendelijke wooneenheden, die nauwer aansluiten bij de morfologie en de traditie van de stad, ligt voor de hand. De parkeertoren moet verdwijnen. Extra parkeergelegenheid kan makkelijker aan het station worden ingepland.

Creativiteit vormt de hoeksteen van elk beleid. Een schrijnend gebrek daaraan leidt tot dit soort huiver.

Julien Borremans