Oudenaarde: Schepen Richard Eeckhaut geeft fakkel door aan Mathieu De Cock

DSC_0286.jpg

Oudenaarde, 05/07/2017 –  CD&V Oudenaarde is volop bezig met een generatiewissel en een vernieuwingsoperatie. Het CD&V-bureau heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met een schepenwissel op 1 januari 2018. Schepen Richard Eeckhaut, bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken en aankopen, gaf te kennen om nu al graag de fakkel te willen doorgeven aan een jongere, zodat de partij met zijn volle steun zich verder kan vernieuwen en verjongen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 / voor de toekomst. (SDP)

Richard Eeckhaut: “Ik ben sinds 1994 actief in de gemeentepolitiek en sinds 2000 schepen. Het was een zeer boeiende, maar niet altijd even gemakkelijke periode voor mij en onze partij. Als schepen van openbare werken, later van mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening ben ik er samen met de rest van de bestuursploeg in geslaagd om de stad te laten vervellen en te moderniseren. De stad straalt dynamiek uit en trekt nieuwe inwoners aan. We hebben ruimte gecre ëerd om te wonen en te werken in onze stad, met oog voor het behoud van onze natuur en onze landbouw. Dat evenwicht vinden tussen al die verschillende facetten is altijd mijn uitgangspunt geweest.”

Voorzitter Luc Lammens: “Schepen Eeckhaut mag fier terugblikken op zijn politiek engagement in de stad. Zijn gezond boerenverstand heeft er voor gezorgd dat veel zaken, zoals waterbeheersing, organisatie van het containerpark,… op een zeer effici ënte en effectieve manier werden aangepakt. We zijn dankbaar dat Richard onze rots in de branding was de voorbije legislaturen. Het siert hem dat hij nu volop wil meewerken aan een verjongings- en vernieuwingsoperatie in onze partij en de jongeren met raad en daad wil blijven bijstaan.

Als landbouwer was en is Richard Eeckhaut nauw verbonden met de landbouwgemeenschap in onze stad. Als actief (gewezen) bestuurslid bij de Boerenbond, Landelijke Gilden, verschillende landbouwcoöperaties,… kent hij als geen ander de zorgen van de land- en tuinbouw. Die zorgen verzoenen met milieu, met meer ruimte om te ondernemen en te wonen was een voortdurende uitdaging voor hem waarin hij zich ten volle heeft uitgeleefd.”

Mathieu De Cock, momenteel fractieleider van CD&V in de gemeenteraad, volgt hem op vanaf 1 januari en daarmee stuurt de CD&V een jongere naar het schepencollege .Mathieu De Cock is burgerlijk ingenieur-architect van opleiding en zette zijn eerste stappen in de politiek in 2006 toen hij verkozen werd als gemeenteraadslid. Bij de vorige verkiezingen scoorde hij als jongere zeer goed met 965 voorkeurstemmen. De voorbije 5 jaar werkte hij in de luwte al heel veel samen met schepen Eeckhaut en werkte hij zich al goed in. Mathieu De Cock is 30 jaar en voelt zich klaar voor de stap naar het schepencollege. Mathieu De Cock: “Intussen ben ik meer dan 10 jaar actief in de gemeenteraad en kon ik verschillende grote dossiers mee opvolgen. De bevoegdheden zijn thema’s waarin ik me thuis voel en waar nog grote uitdagingen liggen. Die uitdagingen wil ik met vol enthousiasme aangaan. Ik wil Richard bedanken voor het vertrouwen.

Richard Eeckhaut zal niet meer zetelen in de gemeenteraad en daar wordt hij opgevolgd door landbouwer Luc Lammens uit Eine.