Grafzerken moeten op Zottegemse kerkhoven plaats maken voor groene ruimte

0.JPG

Zottegem, 20/07/2017 — Het stadsbestuur wil de Zottegemse begraafplaatsen in een moderner kleedje steken, met een meer natuurlijk en rustgevend karakter. Als eerste oud ‘kerkhof’ is de begraafplaats rond de kerk van Strijpen aan de beurt. (C.C.)

Nadat eerst de gemeenteraad op 21 november van vorig jaar het licht op groen zette voor de heraanleg van de begraafplaats aan de kerk van Strijpen, besliste het college van
burgemeester en schepenen op 6 februari van dit jaar om met het oog op de uitvoering van dit werk een dertigtal mogelijke aannemers aan te schrijven voor een prijsofferte. Op basis hiervan werd dan op 27 maart de opdracht, tegen het inschrijvingsbedrag van 40.795,89 euro (incl. btw), toegewezen aan de bvba Grondwerken Nys uit Dessel.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van de bestaande verharding in grind of dolomiet en ter vervanging ervan grotere grasoppervlakten aan te leggen. Naaldbomen en struiken moeten plaats maken voor andere natuurelementen zoals bloemen, de paden langs de kerkhofmuur worden aangelegd met grasdallen in kunststof en ook de waterafvoer wordt vernieuwd. Bedoeling is op die manier, in plaats van het klassieke kerkhof, de begraafplaats een groener en moderner en tegelijk nog sereen en rustgevend karakter te laten uitstralen. De heraanleg gebeurt daarnaast ook in het kader van de verplichte pesticidenreductie en zal de begraafplaats(en) onderhoudsvriendelijker maken.

Teneinde grotere aaneensluitende grasoppervlakten te verwezenlijken en te kunnen inzaaien, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om op de begraafplaatsen die dergelijke facelift zullen ondergaan, de zerken op de graven waarvoor geen concessie meer geldt, te laten verwijderen. De erfgenamen van reeds vervallen concessies krijgen de keuze om die concessie eventueel nog te verlengen. In geval van niet-verlenging worden de grafzerken weggenomen.

De erfgenamen van de overledene worden op de hoogte gebracht per brief alsook door middel van een bordje dat bij het desbetreffende graf geplaatst wordt, en een lijst van de mogelijk te verwijderen grafzerken die aan de ingang van de begraafplaats opgehangen wordt (dit is wettelijk zo verplicht). Deze beide aankondigingen zullen telkens gebeuren vóór 1 november en gedurende minstens één jaar (dus tot na 1 november van het volgende kalenderjaar).

De erfgenamen kunnen ook zelf de grafzerk verwijderen en krijgen daarvoor dan tijd tot een maand na het verstrijken van de termijn van aanplakking. Gezien het grote aantal grafzerken dat op de verschillende begraafplaatsen in aanmerking komt voor opruiming, wordt voor de uitvoering van het hele project een termijn van een vijftal jaren voorzien. (C.C.)