Zottegem zoekt leraars voor SAMWD en nog andere Koekelarings (2017 – 29)

koekelarings1111

Zottegem, 23/07/2017 — Muziekleraars gezocht, zwembad gesloten, buurtfeesten her en der, verkeersmaatregelen, geluidshinder enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.  

R.K.-bloedinzamelingen: Ook tijdens deze vakantieperiode worden er door het Oost-Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen bloedinzamelingen gehouden, in samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling. In het kader van de driemaandelijkse bloedinzamelingen in Zottegem is er nog een laatste sessie op vrijdag 28 juli. Voor een vrijwillige bloedafname kan men dan van 17 tot 20 uur terecht in het OCMW-Woonzorgcentrum Egmont (dienstencentrum, kelderverdieping). Naast de trouwe bloedgevers zijn uiteraard ook nieuwe donoren steeds welkom. De daaropvolgende reeks van bloedinzamelingen in Zottegem is gepland in oktober.

Nog een speelstraat: Zoals in een deel van de Frans Van De Meulebrouckestraat in de wijk Bijloke en in de Keiberg in Erwetegem zal ook de Picarrenstraat in Godveerdegem tijdens de rest van deze zomervakantie op vraag van buurtbewoners (en op eigen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen) iedere dag tot en met donderdag 31 augustus van 10 tot 20 uur als speelstraat ingericht worden. Dit wordt naar het verkeer toe, aan de kruispunten met de aanliggende straten (A. De Clercqstraat en Campagnestraat) gesignaleerd door middel van nadars met de nodige verkeersborden die door de straatverantwoordelijke telkens bij aanvang (moeten) geplaatst en na afloop weggenomen worden.

Muziekleraars gezocht: Het Zottegemse stadsbestuur is op zoek naar een leerkracht fagot en een leerkracht contrabas. Zij kunnen in het komende schooljaar in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) tijdelijk aan de slag, van 1 september e.k. tot 31 augustus 2018, ter vervanging van de titularissen van die ambten. Kandidaten hebben tot dinsdagmiddag 15 augustus om 12 uur tijd om hun sollicitatieformulier, aangevuld met een motivatiebrief en hun curriculum vitae, per e-mail over te maken aan het stadsbestuur – dienst personeel & organisatie in het Administratief Centrum Sanitary. Daarnaast is er eveneens een vacature voor een milieuambtenaar (bij wijze van aanwerving of bevordering) en ook wil het stadsbestuur een theatertechnicus voor een halftijdse functie aanwerven. Voor deze jobs is de termijn voor kandidatuurstelling echter al verstreken en is het bureau CC Select al bezig met de selectieprocedure.

Knotwilgen mogen weg: Het stadsbestuur heeft een vergunning verleend om aan de Maaldergemput in Velzeke zes knotwilgen te rooien. Meerdere kadastrale percelen worden daar als één weiland gebruikt waardoor de bomen die eigenlijk ‘opgroeiden’ langs de toegangsstrook naar een van de percelen, nu in het midden van het gehele weiland staan. Er wordt een heraanplant voorzien aan de rand van het (ganse) weiland.

Geluidshinder in Egmontpark: In een organisatie van Studentenkring Sottegem vindt op zaterdag 29 en zondag 30 juli in het park achter het Kasteel van Egmont het evenement Sun &  Kicks plaats. In dit verband heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om een afwijking toe te staan op de door de Vlaams Regering vastgelegde normen voor muziek (nachtlawaai) in openbare en private inrichtingen en is aan de organisatoren toestemming verleend om ’s zaterdags muziek te maken van 13 tot 23 uur en ’s zondags van 10 tot 20 uur.

Einde proefperiode: In de collegezitting van 24 april ll. werd door het Zottegemse stadsbestuur positief geantwoord op de vraag vanwege het gemeentebestuur van buurgemeente Herzele om bij wijze van proef een zonebord C3 met vermelding ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers’ te mogen voorzien op twee plaatsen op het grondgebied van Leeuwergem, meer bepaald aan het kruispunt Oude Heirbaan / Leeuwergemstraat en aan het kruispunt Wassenhovestraat / Leeuwergemstraat. Op maandag 31 juli komt er een einde aan de afgesproken proefperiode en daarna moet nog beslist worden of deze maatregel een definitief karakter krijgt. Het gemeentebestuur van Herzele wil hiermee het sluipverkeer in de Perrestraat en Dries op grondgebied Hillegem tegengaan.

Buurtfeesten alom: Nadat vooral de voorbije maand juni op verschillende plaatsen daartoe bleek uit te nodigen — in mindere mate in deze maand juli — staan er ook in de komende maand augustus nog heel wat afspraken voor een buurtfeest her en der in Zottegem op de kalender. Dat is onder andere het geval op zaterdag 5 augustus voor de inwoners van een deel van de Rodestraat in Godveerdegem, de Klemhoutstraat in Erwetegem en de Steenakkerweg + Alsbroeken in Strijpen. Op zondag 6 augustus vindt er in de Parkstraat in Grotenberge een buurtfeest plaats. Later in de maand zijn er ook nog burenontmoetingen gepland op zaterdag 12 augustus in de Magnoliastraat (Bijloke) en in de Wijnhuizestraat (Erwetegem), en op zaterdag 26 augustus in het Schilderken (Sint-Maria-Oudenhove) alsook voor de inwoners van een deel van de Grote Lage (Strijpen) en voor de inwoners van de Frans Van De Meulebrouckestraat, Abeelstraat en Iepenstraat (Bijloke).

Steunactie Poezenvrienden: Het stadsbestuur heeft aan de vzw Zottegemse Poezenvrienden toelating gegeven om nu dinsdag 25 juli tijdens de wekelijkse markt in het stadscentrum een eigen stand in te richten waar allerlei spulletjes te koop zullen aangeboden worden ten voordele van de werking van deze vereniging. Op dinsdag 29 augustus mogen ze dit nog eens overdoen en ook die dag zullen de Zottegemse Poezenvrienden met een verkoopstand op de markt postvatten.

Parkeerverbod aan Bevegemse Vijvers: Voor de organisatie van het muziekfestival Dance D-Vision dat plaatsvindt op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus, geldt er aan de Bevegemse Vijvers al vanaf woensdag 26 juli om 8 uur (tot donderdag 10 augustus om 8 uur) een parkeerverbod in de Zwembadstraat (langs weerskanten) alsook op de rijweg (rechterkant) naar het sportcentrum / zwembad. Vanaf donderdag 3 augustus om 18 uur zal dit tevens het geval zijn op de parking Bevegemse Vijvers zelf, in de Hemelrijkstraat (langs weerskanten) en in de Vogelzang (langs weerskanten). Daarnaast zal er van vrijdagmiddag 4 augustus om 12 uur tot zondagmorgen 6 augustus om 8 uur ook parkeerverbod zijn op het H. Hartplein ter hoogte van de huisnummers 19-20 en over een afstand van een tiental meter aan verschillende kruispunten in de wijk Bevegem.

Zwembad gesloten en nachtlawaai: Het muziekevenement Dance D-Vision heeft er ook mee te maken dat het stedelijk zwembad in de Bevegemse Vijvers op donderdag 3 augustus slechts tot 18 uur (in plaats van tot 22 uur) open zal zijn en dat zowel op vrijdag 4 augustus als op zaterdag 5 augustus de deuren van het zwembad zelfs de hele dag gesloten zullen blijven.  Wat geluidshinder (nachtlawaai) betreft, heeft het college van burgemeester en schepenen aan de organisatie van Dance D-Vision toelating gegeven om muziek te maken op donderdag 3 augustus van 18 tot 22 uur (voor het testen van de geluidsinstallaties) en op vrijdag 4 augustus vanaf 15u30 en zaterdag 5 augustus vanaf 14u30, dan telkens tot 3 uur ’s nachts. (DE BAKKER)

X