Contouren Pijntoren Geraardsbergen worden visueel weergegeven op stuweiland

2-IMG_2357

Geraardsbergen, 10/08/2017 –  De contouren van de Pijntoren zullen visueel weergegeven worden op het stuweiland. Dat besliste waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV na overleg met de stad Geraardsbergen en het agentschap Onroerend Erfgoed.  De opgegraven stenen zullen gebruikt worden om de contouren van de toren aan te duiden. Het archeologisch onderzoek gaat samen met de bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen. (LB, foto KDP)

 

Contouren Pijntoren opnieuw opgebouwd

Uit voorgaand historisch onderzoek was duidelijk dat er zich mogelijk restanten van de 13de-eeuwse Pijntoren bevonden op het oostelijk stuweiland in Geraardsbergen. De opgravingen, die vorige week van start gingen, hebben de funderingen van de Pijntoren blootgelegd. Momenteel worden de restanten door een team archeologen uitgebreid geregistreerd en geïnventariseerd.

De restanten van de funderingen kunnen, op de locatie waar ze opgegraven zijn, niet behouden blijven. Op die plaats komen namelijk   ondergrondse afvoerkokers die het water zullen afvoeren rond de huidige grote stuw. Deze kokers vormen een essentieel element ten behoeve van de waterbeheersing van de Dender. De huidige grote stuw beschikt niet over voldoende afvoercapaciteit en is sterk verouderd. Net zoals de kleine stuw en de sluis is de bestaande grote stuw beschermd als monument waardoor deze behouden dient te blijven. De afvoerkokers op een andere locatie voorzien is niet mogelijk, want ook het landschap rond de stuwen is beschermd en de beschikbare ruimte is zeer beperkt.

De Pijntoren verdwijnt echter niet helemaal uit het zicht. In nauw overleg met de stad Geraardsbergen en het agentschap Onroerend Erfgoed zullen de contouren van de toren opnieuw visueel weergegeven worden op het stuweiland. Het exacte ontwerp hiervoor is nog in opmaak. De opgegraven stenen zullen hergebruikt worden voor deze visualisatie op het stuweiland, die ongeveer een halve meter hoog zal zijn.

De restanten van de toren worden vanaf volgende week voorzichtig afgebroken onder begeleiding van de archeologen. De afbraak zal, omwille van de veiligheid, niet toegankelijk zijn voor het publiek. De omgevingsaanleg van het stuweiland en de weergave van de contouren volgt na de bouw van de afvoerkokers en de nieuwe stuw.

Ook bestaande stuwen worden gerestaureerd

De twee bestaande stuwen zijn beschermde monumenten en zullen worden gerestaureerd. De studie voor de restauratie moet nog worden opgestart en zal in nauw overleg verlopen   met het agentschap Onroerend Erfgoed en de stad Geraardsbergen.

Onderdeel van een groter kader

De bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen is volop bezig en kadert binnen de vernieuwing van de stuwen op de Dender. Deze stuwen zorgen er voor dat het waterpeil van de Dender kan worden geregeld. Ze zijn cruciaal om op een gecontroleerde manier het water van de Dender af te voeren en zo overstromingen te voorkomen. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat er steeds voldoende waterdiepte is voor de scheepvaart. De stuwen in Geraardsbergen zijn echter sterk verouderd en worden herbouwd.

(Lisa Bilterijs, foto’s Karel De Pelsemaeker)

 

X