Archeologen onderzoeken restanten middeleeuws dorpje in Merelbeke

03 middeleeuwse weg op de parking.jpg

Merelbeke, 23/08/2017 – Binnenkort start OCMW Merelbeke met de bouw van een nieuwe zorgcampus aan de Poelstraat. Uit een archeologisch vooronderzoek in 2015 bleek dat er middeleeuwse restanten in de grond zitten. Daarom beginnen er in september, voor de start van de eigenlijke bouwwerken, archeologische opgravingen.

De komende jaren zal er aan de Poelstraat een nieuw lokaal dienstencentrum en rusthuis gebouwd worden met 2 vleugels, 142 kamers, een dagverzorgingscentrum en aanleunflats. Naar aanleiding van die  grootschalige bouwwerken  werd eind 2015 preventief al een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het volledige terrein. Het team van De Logi & Hoorne legde er verschillende proefsleuven aan, stroken van 2 meter breed die een eerste zicht boden op de aanwezige sporen uit het verleden. Daarbij bleek dat op een deel van de site middeleeuwse restanten in de grond aanwezig waren. Nu de bouw van het dienstencentrum concreet gepland wordt, zal eerst een opgraving plaatsvinden.

Middeleeuws Merelbeke

Al begin 2000 vonden archeologen een 120-tal begravingen op een vroegmiddeleeuws  grafvelduit de 7e tot 9e eeuw, een  nederzetting  die dateert uit de 9e tot 12e eeuw en een middeleeuws wegtrac é op het terrein van Caritas. In de proefsleuven zaten verschillende indicaties dat er ook onder het toekomstige dienstencentrum restanten van dat middeleeuwse dorpje liggen.

Verwachting

Op basis van de proefsleuven blijkt ook dat er in latere tijden verschillende zandwinningskuilen zijn gegraven. Mogelijk zorgt dat ervoor dat niet alle restanten van houten gebouwen, kuilen en waterputten — die normaal als grondverkleuring herkenbaar zijn — volledig bewaard zullen zijn. Toch is het onderzoek een bijkomend puzzelstuk dat het beeld van het  middeleeuwse dorpverder kan vervolledigen.

De opgraving zal gebeuren in  september. In verschillende fases zal telkens een strook van het projectgebied onderzocht worden. Tijdens het onderzoek blijft het OCMW Merelbeke verder functioneren, maar om de veiligheid te garanderen wordt de werfzone volledig afgesloten. Je zal de vorderingen van de archeologen wel online kunnen volgen.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven? Surf dan zeker naar  www.ocmw.merelbeke.be/nieuwbouw  ofwww.dl-h.be  of neem een kijkje op de facebookpagina’s van het  OCMW Merelbeke  en  De Logi & Hoorne.

X