Restauratie kerk Hundelgem afgerond

Kerk Hundelgem Zwalm 3

Zwalm, 14/09/2017 – Het afronden van de werken werd gevierd samen met alle kinderen van de VBS Hundelgem en met bisschop Luc Van Looy en MP Geert Bourgeois. (BB)

De restauratiewerken hebben een jaar geduurd. Uit de bouwkundige rapporten van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen bleek namelijk dat de Sint-Amanduskerk zich in een eerder twijfelachtige bouwkundige toestand bevindt. Vooral de stabiliteit van het gebouw baarde zorgen. De laatste grondige restauratie gebeurde van 1966 tot 1968. In de jaren ’80 en ’90 gebeurden minder ingrijpende herstellingswerken. De kerk is sinds 1998 beschermd, net als het orgel, het kerkhof en de kerkhofmuur. De kerk zal wellicht veel gebruikt worden door de naburige school als sportruimte.

X