Voet- en veldwegels N42 in kaart gebracht

DDL ooserzele trage wegen net in tekenen paden (5)

Oosterzele, 20/09/2017 –  De afgelopen maanden hebben een aantal vrijwilligers in samenwerking met vzw Trage Wegen en de gemeente alle, al dan niet verdwenen kerkpaden, voet- en veldwegels ten westen van de N42 in kaart gebracht. Het resultaat is een overzichtelijke kaart van het gebied, waarbij alle wegen een nummer kregen en nauwkeurig werden beschreven. (DDL)

Op maandag 18 september vond in het foyer van GC De Kluize een MAP-it sessie plaats. MAP-it is een actieve vorm van participatie, waarbij alle deelnemers, vanuit hun diverse achtergrond, in verschillende groepjes met een grote kaart van het gebied aan de slag gaan. Samen met een moderator bekijken ze alle kansen en knelpunten die er zijn op gebied van mobiliteit, recreatie, erfgoed en natuur. Nadien worden de prioriteiten in samenspraak bepaald.

Er waren een twintigtal geïnteresseerden aanwezig o. a. vanuit de ouderraad van de school, wandelvereniging, belangengroep, adviesraden enz. Na een geanimeerde onderlinge brainstormsessie kwamen alle groepen ongeveer met dezelfde prioriteiten en knelpunten naar voor. Opnieuw voer voor vzw Trage Wegen om hiermee verder aan de slag te gaan en naar een toekomst voor trage wegen in Oosterzele.

(Tekst H,ilde, foto’s Danny De Lobelle)