Uitgebreid verslag gemeenteraad Geraardsbergen

OK2A5001

Geraardsbergen, 21/09/2017 – Lees hierna het uitgebreide verslag van de gemeenteraad in Geraardsbergen. (AM, foto LB)

Nieuwe organisatiestructuur voor alle diensten

In de stad wordt gewerkt naar één nieuwe organisatiestructuur met het samengaan van de stadsadministratie, de OCMW-diensten en het AGB(autonoom gemeentebedrijf).  Raadslid Vandermaelen merkte op dat het werkterrein ‘zorg’ nog niet was uitgewerkt. Wordt ouderenzorg dan afgestoten?Bevoegd Schepen Panis merkte op dat de reorganisatie nog volop bezig is en dat er gesprekken doorgaan met alle betrokkenen. En het aspect zorg wordt zeker verder uitgewerkt.Genoemd raadslid had, evenals de vakbonden, ook bedenkingen bij het feit dat onbetaald verlof voor verantwoordelijken een gunst blijft. Burgemeester De Padt pleitte voor continuïteit in de dienstverlening en de voorbeeldfunctie van leidinggevenden. De sp.a raadleden stemden tegen en het VB-raadslid onthield zich bij dit punt. Alle 31 raadsleden waren aanwezig tijdens de raad van 5 september.

Kosten voor geleverde diensten

De stad wil een boek over ‘100 jaar kermiskoers’ verkopen. Ook zelf pasfoto’s laten maken en toeristische producten verkopen…Raadslid Vandermaelen betreurde dat de regeling al van start ging zonder dat er een beslissing was genomen in de gemeenteraad. Schepen Vangeyte beloofde om verder met deze opmerking rekening te houden.

Eerstelijnszorg in Vlaanderen

Er staan ingrijpende hervormingen op til om de eerstelijnszorg sterker te gaan organiseren en uitbouwen. Het gaat hierbij over huisartsen, thuiszorg, thuisverpleging, maatschappelijk werk…Welzijnsschepen Larmuseau gaf meer toelichting. “ Voor de vorming van de eerstelijnszone met minstens 75.000 inwoners willen we samenwerken met buurstad Ninove. 80% van de betrokken diensten en dienstverleners moet zich engageren om vanuit een gemeenschappelijke visie een organisatiestructuur op te zetten en dit voor het einde van dit jaar. Doel is om te komen tot een versterking, vereenvoudiging en sterke integratie van alle dienst- en hulpverlening.Op vragen van raadslid Vandermaelen en D’Hose stelde hij nog dat hij gelooft dat deze ambitieuze doelstelling kan gehaald worden om te komen tot een degelijke eerstelijnszorg in het groter zorggebied.

Zonevreemde bedrijven

De regularisering van twee zonevreemde bedrijven (in Smeerebbe en Onkerzele) is nog steeds niet opgelost. De Vlaamse overheid schorste na herhaalde bouwovertredingen immers het Geraardsbergse voorstel. Burgemeester De Padt verduidelijkte dat het huidig voorstel de betrokken bedrijven wil herleiden tot hun oorspronkelijke ambachtelijke vorm en zonder activiteit in omliggende groene buffer. Raadsleden Bourlau, D’Hose en De Moyer onthielden zich bij de stemming over deze aanpassing. Het wordt immers afwachten of de Vlaamse overheid nu zal akkoord gaan met het bijgewerkte voorstel.Verlegging voetweg tussen Ophasselt en VloerzegemIngevolge een besluit van de vrederechter wil de stad deze voetweg langs de Ophasseltbeek herstellen en verleggen. Dat betekent de aanleg van een brug over genoemde beek en een trac é dat weilanden niet doorsnijdt. Het voorstel wordt nu in openbaar onderzoek gebracht.  Raadslid De Boe pleitte er voor dat er geen afval in deze groene omgeving wordt achter gelaten.

Kernwapens bannen?

De burgemeester van Ieper vroeg aan andere gemeenten om een motie te ondersteunen om kernwapens te bannen. Raadslid Piron stelde namens zijn fractie dat dergelijke moties niet tot de taken van gemeenteraden horen. “Over de inhoud kunnen we stellen dat we een wereld willen zonder kernwapens . Maar dat deze ook een afschrikkingsmiddel zijn binnen onze gezamenlijke aanpak binnen de NAVO. Daarom nam ons land zeer recent niet deel aan de besluitvorming om kernwapens wereldwijd te bannen.”De N-VA fractie onthield zich bij de stemming en de andere raadsleden ondersteunden wel de motie.

Rotondes uitbouwen door verenigingen en bedrijven

Raadslid De Boe ontwikkelde een voorstel om de rotondes langs de autowegen creatief en stijlvol uit te bouwen met hulp van verenigingen en bedrijven. Dat kan bijdragen tot de uitstraling van de stad en haar verschillende troeven. Burgemeester De Padt en Schepen Franceus wezen er op dat de rotondes meestal bevoegdheid-eigendom zijn van Vlaanderen en dat de stad wel instaat voor het onderhoud. Zij stelden voor om eerst bij deze overheid te informeren wat mogelijk is.

Zorg voor eerste hulp

Raadslid Dauw pleitte voor een cursus om AED-toestellen (defibrilatoren) goed te leren gebruiken. De voetbalploeg van Overboelare schonk recent deze levensreddende toestellen aan andere voetbalclubs. Raadslid Deprez wees op de cursussen van het Rode Kruis en pleitte voor een grote sensibilisatie. Raadslid Bourlau wees ook op de mogelijke problemen van de sporters die de Muur beklimmen.Burgemeester de Padt vermeldde dat MUG en politie uitgerust zijn voor deze dringende hulp. Sportschepen Fontaine vulde aan dat sportclubs dergelijke oefensessies voorzien. En welzijnsschepen Larmuseau wilde graag het voorziene budget hiervoor inzetten.

Sluikstorten echt aanpakken

Raadslid Dauw stelde dat het hoog tijd wordt om verplaatsbare camera’s in te zetten om sluikstorters op te sporen. Herhaaldelijke sensibilisaties halen onvoldoende resultaat. Raadslid Deprez herinnerde aan zijn vroegere interpellatie over mini-containers.Schepen Duwyn weet dat het probleem aansleept. “Minicontainers kunnen hier wellicht niet omdat 90% van de bevolking binnen een straat van 5 kilometer van een containerpark woont. De aankoop van een verplaatsbare camera komt misschien in het budget 2018 na overleg met politie en de gespecialiseerde firma’s.”Wat met Plaatselijke werkgelegenheid agentschappen?De plaatselijke PWA’s worden omgevormd naar wijkwerken. Raadslid Vandermaelen stelde vast dat deze dienst niet meer samen komt en informeerde naar de stand van zaken.Schepen Fontaine stelde dat het niet de bedoeling is om deze opdracht over te laten aan de VDAB (arbeidsbemiddeling). Wellicht komt er een samengaan met aangrenzende gemeenten (Ninove, Zottegem, Haaltert…) en hopelijk kunnen we starten begin 2018.

Nog vragen?

Na herhaald aandringen vernam Raadslid De Boe van Schepen Vangeyte dat een eerder geschonken borduurwerk de afmetingen heeft van 2,10 op 0,20 meter.Raadslid D’Hose merkte tijdens zijn verlof in Oost-Europa heel wat inspiratie op voor de inrichting van een levende Markt, zorgvuldige bouwstijl, respect voor erfgoed…Omdat hij na aandringen van Voorzitter Vanden Herrewegen maar niet tot een vraag kwam, werd de tussenkomst afgebroken.

(Armand Matthijs, foto Liesa Bilterijst)

 

X