“Oosterzele vergeet ondernemers”

image1

Oosterzele, 22/09/2017 –  Oosterzele zal vanaf  1 januari 2018  de stickers voor afvalinzameling achterwege laten en afvalintercommunale ILVA zal de restfractie wegen. Open VLD Plus laat weten dat de kleine ondernemer of zelfstandige die soms op een ander adres is gedomicilieerd niet op de hoogte werd gebracht van deze wijzigingen.

“Vandaag beschikken deze KMO’s en zelfstandigen veelal ook over restafvalcontainers die door Ilva worden opgehaald, maar bij de communicatie over het nieuwe systeem is het gemeentebestuur de ondernemers helemaal vergeten,” kaart Filip Michiels (Open Vld plus) aan. “Dit is geen werkwijze voor een meerderheid die pretendeert oog te hebben voor een ondernemingsvriendelijk gemeentelijk beleid.”

Open Vld plus ontving berichten van meerdere ondernemers. Zij werden niet gebrieft, hun container kreeg geen nieuwe badge. Verschillende ondernemers namen reeds contact op met ILVA. Zij worden doorverwezen naar private afvalophalers.

Carine Schamp (Open Vld plus): “Ik betreur dat betrokkenen helemaal geen persoonlijke info ontvangen hebben. Sommigen zijn op de hoogte. Andere schrikken wellicht wanneer hun container binnen enige tijd niet meer wordt opgehaald.”

Open Vld plus kaartte destijds al de verdubbeling van de tarieven van het restafval aan. De fractie zal ook nu nauwlettend in de gaten houden dat er niet opnieuw een extra belastingverschuiving naar de inwoners komt.

Truck van de foor

De oppositiefractie denkt dat het CD&V/N-VA-schepencollege via deze manier van werken de goocheldoos bovenhaalt om de restafvalcijfers toch naar beneden te krijgen. Oosterzele scoort immers reeds lang heel slecht op dat gebied.

Door ondernemers nu naar private afvalophalers te sturen, zal het aantal kilogram restafval bij ILVA inderdaad dalen. Maar de ondernemers zullen bij een private firma wellicht een gezamenlijke container gebruiken voor alle afval, waardoor het sorteren opvallend zal verminderen bij deze gebruikersgroep.

Filip Michiels: “Het schepencollege zal wellicht aanhalen dat KMO’s en ondernemers geen “huishoudelijk afval” produceren, maar zogenaamd “bedrijfsafval”. Dit is tot op vandaag ook het geval. We kennen ook heel wat eenmansbedrijven in Oosterzele. Had men bij de identificatie een onderscheid gemaakt voor ondernemers, dan kon men dit ook zo afzonderlijk traceren. Zo zou de vergelijking van afvalcijfers tussen vandaag en 2018 in eerste instantie een stuk correcter zijn. Ten tweede zou de stimulans om te sorteren voor de KMO’s ook een pak groter blijven.”

“Open Vld plus kaart al jaren aan dat het beleid op vele vlakken licht weegt in het kader van ondernemersvriendelijkheid. De tweede ambachtelijke zone laat — ondanks de aankondigingen — reeds bijna 3 legislaturen op zich wachten. Ook deze “misser” inzake communicatie met onze ondernemers geeft aan dat er nog werk is om Oosterzele écht te laten ondernemen,” besluiten Carine Schamp en Filip Michiels.

Open Vld plus zal de meerderheid hierover bevragen op de gemeenteraad van volgende week woensdag.

X