Albanese inbrekersbende stal Zottegemse juwelen en nog andere Koekelarings (2017 – 37)

koekelarings

Zottegem, 29/09/2017 — Gratis parkeren op Dag van de Klant en verstoord treinverkeer, een nieuwe AZ-aalmoezenier en dievenbendes, activiteiten bij serviceclubs enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Gratis parkeren op Dag van de Klant: Naar aanleiding van de ‘Dag van de Klant’ op zaterdag 30 september zal er gratis gebruik kunnen gemaakt worden van de parkings in de Vestenstraat en aan de hoek Nijverheidsstraat / L. De Metsstraat waar normaal betalend parkeren van toepassing is, alsook op de parkings aan het Administratief Centrum Sanitary en aan de Molenstraat waar normaal de blauwe zone-regeling geldt. Anderzijds zal er van 11 tot 18 uur niet mogen geparkeerd worden in de Stationsstraat, Zavel, Trapstraat, Hoogstraat, Nieuwstraat en op een achttal parkeerplaatsen bovenaan de middenberm (achter het oorlogsmonument) in de Heldenlaan. Tegelijk zal er geen verkeer toegelaten zijn in de Stationsstraat, Zavel, Markt en Hoogstraat. In de F. Bogaertstraat zal alleen plaatselijk verkeer mogen. Een week later, op zaterdag 7 en zondag 8 oktober, zullen dezelfde verkeersregelingen getroffen worden ter gelegenheid van het opendeurweekend in het Zottegemse winkelcentrum.

Picarrencomit é: bestuurswissels en Get Ready: In een zeer uitgebreide fotoreportage kon u eerder al in deze De Beiaard-online zien hoe Sam Gooris en Bart Ka ëll tijdens het jongste Picarrenbal in Godveerdegem de nokvolle feesttent in vuur en vlam kwamen zetten en hoe het publiek genoot van hun optredens en van de sfeer. Voor Roger Serbruyns werd deze 40ste editie van de Picarrenfeesten zijn afscheid als voorzitter en dit resulteerde inmiddels in een paar wissels binnen het bestuur van het organiserende comit é. Het voorzitterschap zal voortaan waargenomen worden door Paul Cornil, die op zijn beurt als secretaris-verslaggever opgevolgd wordt door Dries De Geeter (tevoren gewoon bestuurslid). Bij het Picarrencomit é wordt inmiddels ook reeds vooruitgekeken naar volgend jaar en in dit verband konden we al vernemen dat op de affiche van de Picarrenfeesten 2018 de popgroep/boysband Get Ready en charmezanger Steve Tielens centraal zullen staan.

Nieuwe ziekenhuisaalmoezenier: Het AZ Sint-Elisabeth krijgt een nieuwe aalmoezenier, met name Johan Van der Schueren die, met ingang op 1 oktober, lid van de dekenale equipe Zottegem wordt. Momenteel is E.H. Johan Van der Schueren binnen het dekenaat Deinze pastoor van Olsene (sinds 2007) en Machelen (sinds 2010). Johan Van der Schueren (57) komt in het Algemeen Ziekenhuis Zottegem E.H. Johan Van den Haute opvolgen die, nadat hij al in februari van dit jaar eervol ontslag kreeg als parochiaal administrator van de Gaverse parochies Baaigen en Dikkelvenne maar wel nog zijn functie in het AZ sint-Elisabeth bleef waarnemen, nu op 83-jarige leeftijd helemaal op rust gaat. E.H. Johan Van den Haute was iets meer dan 32 jaar, sinds 31 augustus 1985, als aalmoezenier aan het Zottegemse ziekenhuis verbonden.

Geen treinverkeer Zottegem / Gent (St.-Pieters): Omdat er dan door Infrabel op de lijn 122 Gent (Sint-Pieters) – Geraardsbergen werken uitgevoerd worden, zal er op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Zottegem en Gent. In  beide richtingen zullen de L-treinen vervangen worden door bussen. Deze vertrekken vanuit Zottegem aan perron 10 in de Van Aelbrouckstraat om 6u25, 7u25 en zo verder om het uur tot 21u25. De voorziene duurtijd van de busrit bij normaal verkeer is 59 minuten (dus aankomst in Gent om 7u24, 8u24 enz.). Vanuit Gent (perron 12) vertrekken de bussen om 6u36, 7u36 en zo verder om het uur, met nog een extra laatste bus om 22u15. De indicatieve aankomsttijden in Zottegem zijn 7u35, 8u35 enz. Voor wie vanuit Zottegem richting Lierde / Geraardsbergen wil reizen, is er dus geen probleem (gewone weekenddienstregeling). Met de vervangbus kan eventueel alleen een vouwfiets meegenomen worden.

Actiedag Rotaryclub: Komende maandag 2 oktober houdt Rotaryclub Zottegem in het kader van zijn werking rond het project verkeersveiligheid voor het negende jaar op rij een actiedag ‘Veilig op weg’. Daarbij wordt aan honderden lagereschoolkinderen speciaal aangeleerd hoe om te gaan met vrachtwagens in het verkeer en vooral uitleg gegeven over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. Nadat dit tevoren op het marktplein gebeurde, zal hiervoor (zoals ook de voorbije twee jaar) opnieuw een vrachtwagen opgesteld staan ter hoogte van het Kasteel van Egmont, op de parking langs de kant van de D. Van Den Bosschestraat die naar aanleiding van deze activiteit van 6 tot 17 uur parkeer- en verkeersvrij zal moeten blijven.

Geen sluipverkeer over fietspad in de Wurmendries: Met het oog op de uitbreiding van het fietspadennet op het grondgebied van Zottegem vatte het stadsbestuur het plan op om ook in onverharde landbouwwegen een fietspad te voorzien door in het midden ervan een betonverharding van een meter breed aan te leggen. Dit gebeurde eerder reeds in de Doolstraat, Veldstraat, Stopweide en Korenbloemstraat en onlangs werd door de bvba Lievens uit Kruishoutem ook in het gedeelte landbouwweg van de Wurmendries in Strijpen over een lengte van 335 meter een gelijkaardig fietspad aangelegd (kostprijs 23.554,26 euro, incl. btw). Hoewel eveneens langs weerskanten van de betonnen middenstrook een verharding voorzien is waardoor ook gemotoriseerd verkeer door kan, is dit gedeelte van de Wurmendries echter toch alleen voor landbouwverkeer, fietsers, voetgangers en ruiters voorbehouden. Om te voorkomen dat de landbouwweg door sluipverkeer misbruikt wordt, zal naast de nodige signalisatie ook een desbetreffend politiereglement ingevoerd worden.

Klassiek concert Kiwanis: Al voor de 28ste keer maakt Kiwanis Zottegem op de tweede vrijdag van oktober afspraak met de liefhebbers van de betere klassieke muziek. Dat is ook nu het geval, op vrijdag 13 oktober dus, ditmaal voor een gevarieerd programma met klassieke muziek en filmmuziek. Deze unieke muzikale belevenis zal vanaf 20u30 in de dekenale kerk aan de Markt verzorgd worden door violiste Ning Kam uit Singapore en de Belgische pianist Liebrecht Vanbeckevoort. Deze twee solisten van topniveau zijn beiden laureaat van de wereldvermaarde Koningin Elisabethwedstrijd. Na afloop worden de aanwezigen uitgenodigd voor een receptie, ditmaal in de garage Meerschman in Leeuwergem. De opbrengst van dit Kiwanisconcert zal integraal gaan naar de ondersteuning van zowel lokale als (inter)nationale sociale initiatieven en organisaties zoals in het verleden Bijeva, Lichtpunt, Kinderkankerfonds, Ziekenhuisschool Gent e.a. Kaarten zijn aan 50 euro in voorverkoop te verkrijgen bij alle leden van Kiwanis Zottegem.

Dieven moeten naar de cel: De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft Marius C. (22), Laurentius L. (30) en Gheorge R. (33) veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2,5 tot 3  jaar en elk ook een boete van 1.200 euro. De drie vormden een bende die in zo’n drie maanden tijd, tussen november 2016 en januari 2017, diefstallen pleegde op een tiental plaatsen in heel Oost-Vlaanderen, ook op een bouwwerf in Zottegem. Telkens gingen ze aan de haal met werkmateriaal en dit verkochten ze daarna door in Noord-Frankrijk. Gheorge R. stuurde zijn kat naar de rechtbank maar de rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. Een zeskoppige Albanese inbrekersbende die ondermeer ook in Zottegem langskwam, is eveneens veroordeeld. Vier van hen kregen celstraffen van acht maanden tot vier jaar, de andere twee vlogen al onmiddellijk achter de tralies voor een celstraf van vijf jaar. Zij waren ‘actief’ in 2015 en 2016 en naast geld waren zij vooral uit op multimedia en juwelen die zij dan op de zwarte markt in het Antwerpse verkochten alsook op luxewagens die daarna naar Duitsland getransporteerd werden. (DE BAKKER)