Oosterzele keurde het Kerkenbeleidsplan goed

unnamed (80)

Oosterzele, 30/09/2017 –  Het kerkenbeleidsplan Oosterzele samengevat : Nieuwe bestemmingen voor parochiekerken  Gijzenzele  en  Scheldewindeke, de kerk van  Moortsele  komt op de verkoopaffiche te staan. De kerk van  Oosterzele  wordt  “ centrumkerk” de meerderheid vindt dit een ongelukkige keuze vooral omwille van de parkeerproblematiek, maar heeft respect voor de keuze van de kerkelijke overheid. De kerken van  Balegem  en  Anker  zijn geen eigendom van de gemeente (en ook geen monumenten), maar de gemeente zal helpen zoeken naar een nieuwe bestemming. Wat de  parochiekerk van  Landskouter  betreft wordt verondersteld dat de gebruikelijke erediensten  blijven doorgaan. (HDK)

Schepen Jan Martens (NVA) licht hierbij de genomen beslissing van de meerderheid (NVA-CD&V) i.v.m. het “Kerkenbeleidsplan”  Oosterzele uitgebreid toe.

 Wil Oosterzele nog aanspraak kunnen maken op subsidies voor haar monumenten die haar kerken zijn, dan moet de gemeenteraad voor 1 oktober 2017 een Kerkenbeleidsplan goedkeuren.

Is dit gebetonneerd voor de rest der tijden? Neen.

Het is een momentopname met ten eerste een inventaris van wat er is en vooral “Wat wil de kerkgemeenschap nog doen in de kerkgebouwen op het vlak van kerkelijke erediensten?

Het decreet is duidelijk en de basis werd gelegd door Napoleon: de kerk en de erediensten worden ondersteund door de gemeente zolang er erediensten zijn. De gemeente mag onderhandelen over de nodige budgetten maar staat in voor de tekorten.

Het was dus duidelijk dat de gemeente eerst de pastorale visie diende te kennen vóór er ook maar sprake kon zijn van een eerste stap voor wat betreft toekomstvisie.

De bisschop keurde een traject voor wat betreft het religieus gebruik goed en dat ontving de gemeente in juni 2017.

We hadden dus niet veel tijd om dit kerkenbeleidsplan te vervolledigen en een visie op papier te zetten. Maar we slaagden erin en ontvingen een positief advies van het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) en het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed.

Wanneer de gemeenteraad dit kerkekenbeleidsplan goedkeurt, behoudt Oosterzele haar recht op subsidies om de kerken te restaureren of om te vormen.

Zoals gezegd blijft de religieuze functie prioritair. Het plan voorziet drie categorie ën.

–              hoofdkerk wordt de kerk van  Oosterzele  (volgens pastorale visie goedgekeurd door de bisschop)

–              3 kerken met tweejaarlijkse evaluatie voor wat betreft religieus gebruik: Balegem, Landskouter en Scheldewindeke

–              3 kerken waar snel geen religieuze activiteiten meer zullen plaatsvinden: Anker, Gijzenzele en Moortsele

De kerken van de  Anker  en  Balegem  zijn geen gemeentelijke eigendom noch monumenten. De gemeentelijke taak eindigt daar met het eindigen van de religieuze functie. Het gemeentebestuur biedt aan de eigenaars haar hulp aan bij het zoeken van een bestemming.

De gemeentelijke toekomstvisie houdt in dat voor de kerken van  Gijzenzele  en  Scheldewindeke  actief naar een bestemming wordt gezocht. Voor  Moortsele  wordt gedacht aan verkoop. In verband met de kerk van  Landskouter  veronderstelt het gemeentebestuur dat die nog geruime tijd een religieus gebruik zal kennen.

–              Voor Gijzenzele zal dit snel gaan en betreft het een museale functie in samenwerking met de lokale gemeenschap. Er zal een museum ingericht worden met als rode draad het oorlogsverleden (WO1 en WO2) van de streek. De slag om Kwatrecht, die zich voor een groot deel op Gijzenzeels grondgebied afspeelde zal er een ereplaats krijgen.

–              Voor Scheldwindeke heeft het gemeentebestuur op basis van dit voorliggend Kerkenbeliedsplan een onderzoek opgestart waarbij onderzocht zal worden of de kerk zich op middellange termijn leent tot het onderbrengen van het kunstonderwijs. Daartoe zullen verantwoorde verbouwingen nodig zijn met respect voor het monument. Dit onderzoek dient te gebeuren door specialisten en zal een tijd duren. Maar het gemeentebestuur wil cijfers en data klaar hebben voor het geval belangrijke beslissingen moeten genomen worden.

–              Voor Moortsele zal het gemeentebestuur onderzoeken of een verkoop mogelijk is. Daarbij zal het gebouw en de voormalige functie met respect dienen behandeld en in ere moeten gehouden worden. Ook dit gebouw is een monument. Wie het ook bezit zal zich aan de regels moeten houden. In tweede orde zoekt het gemeentebestuur een andere invulling. Daarbij dient aangestipt dat een zinvolle en betaalbare  bestemming vinden voor vijf monumenten en bij uitbreiding zeven kerken, geen eenvoudige opdracht is.

Besluit

De meerderheid keurt dit kerkenbeleidsplan goed om de aanspraak op subsidies voor onze kerken te behouden.

De  meerderheid  wil echter volgende opmerking in de beslissing laten opnemen:

De  meerderheid  betreurt de aanduiding van Oosterzele als Parochiekerk met valorisatie en het feit dat dit niet meer bespreekbaar zou zijn. We respecteren de religieuze motieven bij de keuze die de parochiale werkgroepen maakten, maar betreuren dat andere argumenten oa. de parkeer-problematiek in het centrum van Oosterzele niet in geen rekening gebracht werden.

Reeds op de dag van vandaag is er in het centrum van Oosterzele ernstige hinder met de daarbij horende klachten van middenstand en bewoners omdat er tijdens een aantal erediensten geen parkeerruimte meer vrij is.

Dit terwijl er in Scheldewindeke op het Marktplein, in de Stationsstraat, in de Hofkouter en in de Sint-Kris ­tof ­fel ­straat voldoende parkeerruimte is, zonder dat handel of inwoners er hinder van onder ­vinden.

Er wordt neutraal vastgesteld dat Scheldewindeke veruit de beste infrastructuur biedt op het vlak van parkeren. Mocht deze situatie zich gesitueerd hebben in een andere deelgemeente van Oosterzele, ook dan zou de  meerderheid  deze opmerking maken ten gunste van de deelgemeente waar de beste mogelijk ­heden zich situeren.

Niets is voor eeuwig. De  meerderheid  hoopt dan ook dat de parochiegemeenschap bij de tweejaarlijkse evaluaties rekening houdt met bovenstaand argument en alle kerken die nog in gebruik zijn voor de eredienst evalueert.

(Herman De Knijf, Foto Jan Martens)

 

X