Vanavond gemeenteraad in Zottegem

16708294_10154192668277541_2278861559791445808_n (1)

Zottegem, 13/10/2017 — Voor de Zottegemse gemeenteraadsleden wordt op maandag 16 oktober verzamelen geblazen. Om 20 uur worden ze verwacht in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont voor de bespreking van een vrij korte agenda. (CC, foto’s Velghe)

16997949_10154240748742541_1739969375730094889_n

Zoals normaal voorzien is op de derde maandag van elke maand, komt de Zottegemse gemeenteraad maandagavond 16 oktober bijeen. Een gedeelte achter gesloten is niet voorzien en ter bespreking in openbare zitting staan er amper zeven punten op de agenda, waarvan er bovendien een vijftal ‘formaliteiten’ zijn. Daarnaast lieten de oppositiepartijen ook al weten welke beleidsaangelegenheden door hen zullen aangekaart worden.

De voorziene agenda is de volgende:

  1. Intercommunale verenigingen — Projectvereniging ‘Wijk-werken’: goedkeuren statuten.
  2. Intercommunale Intergem — Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van deel Fingem in Intergem, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 14 december 2017: goedkeuren agenda en beslissingen.
  3. Intercommunale Fingem — Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2017: goedkeuren agenda en beslissingen.
  4. Intercommunale Farys — Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017: goedkeuren agenda en beslissingen.
  5. Stadsfinanci ën — Gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing aanslagjaren 2018-2019.
  6. Autonoom Gemeentebedrijf — Goedkeuren jaarrekening 2012-2013-2014-2015-2016.
  7. BPA Sanitary — Aankoop strook grond: goedkeuring.

Zoals gewoonlijk zullen door de oppositiepartijen ook nog andere beleidszaken te berde gebracht worden. Zo wil Groen Zottegem het opnieuw hebben over de inrichting van een vaste standplaats voor zgn. Cambiowagens (deelauto’s). Tijdens de gemeenteraadszitting in juni van vorig jaar beloofde schepen Vansintjan contact te zullen opnemen met het autodeelbedrijf Cambio, marktleider op dat vlak en een dochterbedrijf van de NMBS en De Lijn, maar nieuws daaromtrent viel er daarna niet te rapen. Verder, wat de personeelsformatie betreft, heeft Groen enkele vragen bij recente vacatures en ook zou het eens een globaal organogram willen voorgelegd zien waarin alle functies zowel van de stad als van het OCMW transparant weergegeven worden. De Open Vld heeft enkele bedenkingen inzake de kosten voor openbare verlichting en in verband met de stadsfinanci ën zal de Open Vld aandringen op meer detaillering over elke bron van ontvangsten. N-VA / ZAP ten slotte zal, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van volgend jaar, het voorstel formuleren om overeen te komen geen gebruik meer te maken van verkiezingsborden die in het verleden her en der in tuinen, weiden en op openbaar domein geplaatst werden en veelal alleen maar het straatbeeld ontsierden. (C.C., foto’s Velghe)