Afval kost in Oosterzele 25 cent per kilogram

DDL oosterzele ophaaldienst rest fracie(4)

Oosterzele, 28/10/2017 – Vanaf 2018 betaal je in Oosterzele voor je afval naargelang het gewicht. Tijdens de gemeenteraad werden de tarieven vastgelegd. (DDL)

Inwoners betalen via een soort prepaid systeem en betalen vooraf 35 euro.  Na evaluatie van de eerste wegingen wordt per gezin een aangepast nodig saldo berekend en zal ieder gezin gevraagd worden het provisiesaldo aan te zuiveren indien nodig.

Bijdrage in de  inzamelkost:

a) voor een container van 140 liter: forfaitair 0,25 euro per aanbieding voor lediging

b) voor een container van 240 liter: forfaitair 0,5 euro per aanbieding voor lediging

Bijdrage in de  verwerkingskost: 0,25 euro per kilogram.

Iemand die een restfractiecontainer van 140 liter gevuld met 9 kg aanbiedt, betaalt daarvoor dus 2,50 euro ((9 kg x 0,25 euro) + 0,25 euro). Wie een restfractiecontainer van 240 liter gevuld met 20 kg aanbiedt, betaalt daarvoor 5,50 euro ((20 kg x 0,25 euro) + 0,5 euro). De gekozen 9 kg en 20 kg zijn de twee gemiddelden gewogen tijdens de eerste wegingen in Oosterzele.

Foto’s en tekst Danny De Lobelle

De prijs die inwoners betalen voor het inzamelen van GFT verandert niet; voor een 140-litercontainer blijft de prijs 1,8 euro en voor een 40-litercontainer 0,9 euro, ongeacht het gewicht.