Pakkende Wapenstilstand in Oosterzele

DDL oosterzele herdenking wapenstilstand amb8 (14)

14/11/2017 –  De 11 novemberviering is ook in Oosterzele niet onopgemerkt voorbijgaan. Het werd in Den Amb8 in Oosterzele met toespraken van burgemeester Johan Van Durme, Antoine Heyerick, padre Renaat, en een bloemenhulde een pi ëteitsvolle viering. Het bezinningsmoment werd schitterend opgeluisterd door de fanfare ‘Voor God en Vlaanderland’ uit Scheldewindeke.   (R 17, foto’s DDL).

De Eerste en Tweede Wereldoorlog blijven in het collectieve geheugen hangen. Miljoenen mensen hebben het leven verloren in de strijd voor vrede en vrijheid. Onze vrijheid. De herdenking van 11 november is elk jaar in de fusiegemeente een aangrijpend bezinningsmoment en voelt emotioneel aan. De essentie van de herdenkingsplechtigheid blijft dezelfde, de herinneringen aan de gebeurtenissen in beide oorlogen mogen niet verloren gaan.

Burgemeester Johan Van Durme: ‘We staan niet op het kerkhof of aan het monument maar in Den Amb8 waar een unieke tentoonstelling plaats vindt over ‘100 jaar Vliegplein Scheldewindeke’. Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. De oorzaak is meestal van economische, religieuze of territoriale aard. De twee wereldoorlogen van de 20 ste eeuw mobiliseerden tienduizenden soldaten vanop de hele aardbol. De geschiedenis heeft ons geleerd dat deze strijd alleen maar verliezers heeft. Maar zelfverlichte despoten hebben nog altijd hun geschiedenisles geleerd. Wij in Europa hebben dit wel gedaan, onze les geleerd. In West – Europa heerst al 70 jaar vrede, een voorbeeld voor iedereen in de wereld. Daarom is het aan Europa om de weg te tonen naar vrede. We moeten beseffen dat vrede altijd een prijs heeft. We moeten investeren door middel van dialoog. Overleg tussen de mensen die we tegenkomen: in familieverband, op de werkvloer, in verenigingen,…kortom overal ter wereld. De Oosterzeelse gemeenschap heeft zich naar aanleiding van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ van zijn beste kant laten zien. Er is deze prachtige tentoonstelling in Den Amb8 en verenigingen en scholen hebben het initiatief genomen een stuk van deze oorlogsgeschiedenis tussen de mensen te brengen. Hartelijk bedankt.”

“We gaan de overleden Oud-strijders eren en gedenken met een bloemenhulde. ‘Wapenstilstand is de enige stilstand die eeuwig mag duren”, besloot burgemeester Johan Van Durme. Antoine Heyerick: “11 november 1918, een bijzondere datum in onze geschiedenis. Samen met 8 mei 1945 sloten beide data een periode af van bedreiging, verschrikking en dood. Na vier jaar heldhaftig verzet konden onze dappere soldaten opstaan uit modder van de vochtige, enge loopgraven. Bewijzen zijn nog altijd zichtbaar. Getuige de vele soldatenkerkhoven in de Westhoek. Voor de overwinning op het onrecht werd een zware tol betaald. Iedereen hoopte dat de oorlogsgruwel voor goed verbannen was. IJdele hoop.”

“Amper 22 jaar later was het dezelfde aanvaller die ons land binnenviel. Er volgde terug een periode van 4 jaar onderdrukking. Bewijzen: de concentratiekampen, de uitroeiingskampen, verplichte tewerkstelling, wegvoeringen, terechtstellingen, intimidatie waren het schrikbeeld van die duistere jaren. Laat ons hen gedenken die deze gruwelen niet hebben overleefd, hun leven lieten aan het front, in de kampen, in de talrijke bombardementen. Zij hebben hun leven geofferd voor de vrijheid waarin we vandaag mogen leven. Herdenken is aan vrede werken. Het is onze plicht de dapperen van weleer te herdenken, te eren, dankbaar te zijn. Met de honderdste verjaardag van het einde van de ‘Groote Oorlog’ in het vooruitzicht, moeten we erbij stilstaan hoe we met die erfenis willen omgaan om voor het nageslacht een betere wereld na te laten. De herinnering aan beide wereldconflicten en de tragische gevolgen zou er voor moeten zorgen dat nog meer inspanningen worden gedaan zodat alle volkeren in vriendschap, verdraagzaamheid en een goede verstandhouding zouden kunnen samenleven en dat conflicten, meer met woorden dan met daden zouden worden opgelost. Mogen  de bloemen teken zijn van onze dankbaarheid en ons hoopvol stemmen naar de toekomst.”

DDL oosterzele herdenking wapenstilstand amb8 (13)

“Laat ons blijvend herinneren. Er is altijd hoop! ‘Bedankt, helden uit het verleden, In Vlaamse velden klappen rode rozen open, tussen witte kruisjes, rij aan rij’, besloot Antoine Heyerick. 11 november is bij uitstek een moment om stil te staan bij en te hopen op een oorlogsvrije wereld. Deze hoopvolle boodschap werd op 11 november in den Amb8 in Oosterzele kracht bijgezet. De 11 novemberviering in den Amb8 in Oosterzele werd een dag van bezinning.”

Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle