Armand Matthijs ontvangt terechte waardering

ArmandMatthijs (1)

19/11/2017 –  Er was veel belangstelling zondagvoormiddag in Villa Wilson in Geraardsbergen bij de jaarlijkse overhandiging van het Eremerk Graaf Boudewijn aan een verdienstelijke Geraardsbergenaar. (FDS)

Er was  de voorstelling van het boek “Kameraden zonder socialisten zijn er geen communisten” een prachtig naslagwerk over een stukje Geraardsbergse geschiedenis geschreven door Dirck Surdiacourt. Nadien werd Armand die vergezeld was van zijn echtgenote, uitgenodigd door de huidige voorzitter van Gerardimontium Filip Van Trimpont.   Samen met mevrouw Ilse Roggeman de secretaris van Gerardimontium overhandigden ze onder luid applaus het Eremerk Graaf Boudewijn aan Armand. Op zijn beurt dankte Armand Matthijs de heemkundige vereniging Gerardimontium voor het gebaar van erkenning en waardering aangevat in de loop van het jaar door de betreurde voormalige voorzitter wijlen Marc Van Trimpont.

Armand is een verdienstelijke persmedewerker die niet naliet stad en omgeving in de positieve zin ten dienste te zijn. In zijn dankwoord klonk ook een wat wrang gevoel naar de beleidsverantwoordelijken en de vele gestelde vragen waarop hij nooit antwoord kreeg. Voor Armand is schrijven en beschrijven niet voldoende, maar moet maatschappelijk engagement ook worden uitgevoerd. In 2018 is het 950 jaar geleden dat graaf Boudewijn VI een stadskeure overhandigde met vrijheden maar ook met verantwoordelijkheid. Er is ruimte tot wat feest maar volgens Armand is er ook nood aan sociale en toekomstgerichte verantwoordelijkheid voor stadscentrum en omringende deelgemeenten. Armand wil de hem toegekende erkenning graag delen met alle mensen en verenigingen die iedere dag werken aan geschiedenis en toekomst.  Het zijn die mensen die er voor zorgen dat iedereen erkend en gewaardeerd wordt en het zijn die mensen die weten dat natuur en omgeving veel meer en beter verdient.

Freddy De Schuiteneer.

X