Verslag OCMW-raad Geraardsbergen: Steun aan meer kwetsbare medemensen

5-img_0495

22/11/2017 – De OCMW-raad is het laatste bestaansjaar ingegaan, want na volgende verkiezingen komt er slechts één bestuursorgaan in de gemeenteraad.

Het OCMW heeft als opdracht er mee voor te zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Dat gebeurt met inzet van een grote personeelsgroep en belangrijke financi ële middelen. Het bestuur zet heel wat in om occasionele en bijkomende middelen te verwerven.

Nieuwe projecten

De raad hechtte haar goedkeuring aan de aanvraag van een nieuw project waarbij armoedebestrijding verder wordt opgebouwd vanuit kinderopvang.

Samen met het OCMW van Ninove en Denderleeuw wordt een nieuw initiatief opgezet waarbij er voor gezorgd wordt dat ouders met jonge kinderen er zeker kunnen van zijn dat al hun rechten op steun en hulpverlening worden ingezet.

Europese middelen kunnen dan weer gebruikt worden om de activering te versterken voor personen met psychische problemen en een verslavingsproblematiek.

Voortgang van jonge projecten

Met het project Kindeke Baba (vanaf december 2016) wil men het gebrekkig wooncomfort van meerdere inwoners verbeteren. Dit project gaat in samenwerking met het centrum algemeen welzijnswerk en het Sociaal verhuurkantoor. Doel is om jaarlijks tien degelijke gezinswoningen aan te brengen voor personen in armoede.

Met de komst van de winter wordt de regeling bevestigd waarbij minimale levering van aardgas wordt verzekerd.

Het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen heeft haar werk gedaan en kan nu be ëindigd worden.

Steun voor Denderzootje

Aan woonzorgcentrum Denderoord hebben vrijwilligers al eerder een kleine ZOO uitgebouwd met verschillende neerhofdieren. De vrijwilligers moesten tot op heden alle kosten dragen.

Het initiatief onder vzw-vorm kan van nu rekenen op een maximale jaarlijkse steun van 2.500 euro.

Personeelszaken

Door de samenvoeging van stads- en OCMW-diensten vloeien de personeelszaken steeds meer en meer samen.

De secretaris geeft een overzicht van nieuwe noodzakelijke aanwervingen: coördinator infrastructuur, huisvestingsconsulent, deskundige informatica, stedenbouw…en vijf administratieve medewerkers.

Bij de jaarlijkse evaluatie kan, bij uitmuntende prestaties, een functioneringspremie van 5% van het jaarloon, worden toegekend. Per functie worden de nodige competenties of vaardigheden vastgelegd.

De spa afgevaardigden stemden tegen voor dit punt.

Deze afgevaardigden onthielden zich ook bij de plannen om te komen tot een samenwerkingsstructuur of vereniging van samenwerking tussen de OCMW’s van Aalst, Wetteren en Geraardsbergen (ASZ-ziekenhuis).

En de komende vergrijzingsgolf?

Raadslid Dirk Vandermaelen stelde eerder een vraag rond het toekomstig beleid rond de oprukkende  vergrijzingsgolf.

Dit raadslid was er niet over te spreken dat de gevraagde cijfers nog steeds niet beschikbaar waren. Ook herhaalde hij het verzet dat 500.000 euro van het werkingsbudget senioren werd verplaatst naar andere doelstellingen.

 

Armand Matthijs (32) 17.11.2017