Bijvoegsel woordenboek van Dale: Bijlage Bevegem (Deel 2)

Sluikstort-huisvuil Broeder Mareslaan.jpg

27/11/2017   – Sluikstorten : iets achterlaten, niet als hond, in de graskant of op de stoep. Sluikstorter : hij die wat achterlaat in de graskant of op de stoep om er van af te zijn vb. “het ding” in de Ooststraat

  • Gasboete : boete door de gemeente opgelegd vb. aan een sluikstorter
  • Uitzondering : wanneer de gemeente z élf als sluikstorter vb. “het ding” in de Ooststraat achterlaat
  • Smurrie : goedje dat van 18 september tot heden in de greppels van Ooststraat en om de hoek begin Welzijnstraat onzichtbaar ligt te zijn voor Openbare Werken
  • Proced é : het bovendeel van de Ooststraat bladvrij maken volgens het proced é van de bladzuiger, het onderdeel volgens het proced é van de middenvinger
  • Roltrappen van vergelijking : “goed” maar “beter” in andere stations, “best” wel komisch
  • Kruispunt : punt waar je beter een kruis slaat wanneer schoolgaanden zonder remmen Ooststraat en Welzijnstraat dwarsen
  • Blauw : kleur die je aan dat punt vergeefs zoekt als je een kruis slaat.