Maggie De Block bouwt nieuwe zorgsite in Merelbeke

DDL merelbeke eerste spade steek zorgcentrum (12)

29/11/2017 – In Merelbeke werd gestart met de bouw van een mega-zorgsite.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), OCMW-voorzitter Egbert Lachaert en burgemeester Filip Thienpont staken zaterdag de eerste spade.

De zorgsite bevindt zich in de Poelstraat. Het woonzorgcentrum zal 142 kamers tellen, waaronder 6 voor kortverblijf. Er komt ook een nieuw lokaal dienstencentrum  met sociaal restaurant, een nieuwe dagopvang voor 30 mensen en 5 aanleunflats voor koppels. Goed voor een totale investering van 26 miljoen euro. “We krijgen een subsidie van 5 euro per bewoner per dag gedurende de hele duur van de exploitatie. We rekenen op een kleine 10 miljoen euro aan subsidies”, zegt een tevreden OCMW-voorzitter Egbert Lachaert. Aanvankelijk was een subsidie van 11.550.000 euro beloofd. “Maar de Vlaamse overheid heeft het subsidiemechanisme herzien. Aannemer Vanhout heeft tijd tot november 2018 om de klus te klaren. Het woonzorgcentrum zal operationeel zijn tegen de zomer van 2020. Daarna volgen de afbraak van het oude gebouw en de tuinaanleg in de 2de helft van 2020.

Nieuwe naam “De Merelaar”

Het  nieuw lokaal dienstencentrum  krijgt   de naam  “De Merelaar”. De gemeente schreef een wedstrijd uit om een nieuwe benaming van het dienstencentrum, na rijp beraad won Snoeck Raphael de wedstrijd met de naam    “De Merelaar”.

Archeologisch onderzoek

Er was ook een archeologisch onderzoek nodig op de site.  Bij proefopgravingen in 2015 waren er vermoedens dat ook onder het toekomstige dienstencentrum aan de Poelstraat een middeleeuws dorp kon liggen.Een team van archeologen legde een unieke boomstamwaterput bloot.  De waterput dateert uit de vroege middeleeuwen en maakte deel uit van een middeleeuws dorpje.”De ontdekking van deze boomstamwaterput bewijst dat onze vermoedens van een dorp kloppen. Er werd ook een brede gracht aangetroffen die wellicht uit de vroege middeleeuwen dateert”, vertelt archeoloog Johan Van Hoorne. “De waterput is opgebouwd uit een grote uitgeholde eik en zal oorspronkelijk zo’n 3 tot 3,5 meter diep geweest zijn.

Fasering

Tijdens een eerste fase zal een nieuw lokaal dienstencentrum gebouwd worden. Het huidige dienstencentrum staat in de weg voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum met dag verzorgingscentrum. Op de rest van het terrein kunnen de voorbereidende werken voor de tweede fase reeds starten. Zo kunnen de bouwwerken na de opening van het lokaal dienstencentrum naadloos doorlopen in de tweede fase, waarin het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum gebouwd worden.

Danny De Lobelle.