Leerlingen PTI bouwen MUG- voertuig om tot transportwagen voor Haïtiaanse voetbalschool

mug haiti nb.JPG

06/12/2017 – Eerder dit jaar kocht het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een nieuwe MUG en ziekenwagen en vond een hartverwarmende bestemming voor de afgeschreven voertuigen. Benefiet Haïti, aangestuurd door enkele medewerkers van het ziekenhuis, zal de wagens inzetten bij hun werking in één van de armste landen van de wereld. Voor de ontmanteling van het medisch urgentie voertuig deed Benefiet Haïti beroep op leerlingen van het PTI Zottegem.

Tijdens de vorige missie werden Geert Van Iseghem (spoedgevallendienst) en Valerie Monbaliu (communicatie) geconfronteerd met de bedroevende toestand en het groot tekort aan middelen in de Haïtiaanse gezondheidszorg. Via één van hun lokale contactpersonen hebben Geert en Valerie een zorginstelling gevonden in het gebied waar ze actief zijn waar de ziekenwagen goed dienst zal doen. “Het medisch urgentievoertuig willen we graag inzetten in de voetbalschool. Maar om de MUG in te kunnen zetten voor het transport van de jongste spelers en het aanbrengen van materiaal, diende de wagen grondig verbouwd te worden. Via een medewerker van onze vzw konden we hiervoor beroep doen op de tijd en kennis van PTI Zottegem”.

“Voor dit project hebben leerlingen van meerdere leerjaren van de afdeling Carrosserie van het PTI Zottegem samengewerkt.”, vertelt directeur Marleen Verdonck. “Zo heeft de ene klas de demontage en de voorbereiding op zich genomen, het eindjaar heeft zich ingezet voor het spuitwerk. Op die manier kwamen er per jaar heel wat leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen aan bod. Bovendien werd de verf gratis geschonken door de firma BASF-Glasurit, waarmee de school al voor verschillende projecten heeft samengewerkt.”