Komen er duizenden kiekens naar Onkerzele ?

KIPPEN.jpg

Onkerzele, 09/01/2018 –  Kiekens of geen kiekens? Waar er rook is, is er vuur volgens het spreekwoord. De inwoners van Onkerzele kregen dergelijk geschrift in hun brievenbus.

De locatie klopt niet, er staat geen oude abdijhoeve op de kruising van de Onkerzelestraat met de Brusselsestraat. Waarschijnlijk gaat het om een misplaatste grap om de inwoners schrik aan te jagen. Het is in elke geval verboden om volgens het Strafwetboek drukwerk te verspreiden zonder een verantwoordelijke uitgever.

Freddy De Schuiteneer.  

KIPPEN