Open VLD Plus Oosterzele start campagne gemeenteraadsverkiezingen

team Open Vld plus met Maggie De Block

Oosterzele, 27/01/2018 – Open Vld plus heeft op haar nieuwjaarsreceptie in feestzaal Ganzenhof in Balegem, in aanwezigheid van minister Maggie De Block, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. In een overvolle zaal werd Filip Michiels als kandidaat-burgemeester voorgesteld en meteen ook de inhoudelijke krachtlijnen van de campagne. (R 17).

Zaal ’t Ganzenhof was meer dan volgelopen om te klinken op het nieuwe jaar én de aftrap te geven van de campagne voor 14 oktober 2018. Open Vld plus gaat met een inhoudelijk sterk verhaal naar de kiezer trekken. Voorzitter Guy De Smet kondigde aan dat het team van liberalen en progressieven Filip Michiels als kandidaat-burgemeester voor Oosterzele naar voor schuift. Scheldewindekenaar Filip Michiels is gemeenteraadslid sinds 2007, dossiervreter, huidig fractieleider van Open Vld plus en beroepshalve raadgever van minister van jeugd Sven Gatz.  In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde Filip Michiels meteen de eerste speerpunten van de campagne én een grote burgerbevraging aan.  Filip Michiels: “De uitdaging voor de komende verkiezingen is groot.   We hebben er een goede hoop op.    In de vele contacten die we hebben, horen we positieve signalen over het inhoudelijk debat dat wij de afgelopen jaren gevoerd hebben. Ook al zitten we niet in de meerderheid, we hebben vanuit de oppositie duidelijk onze stem laten horen. Op basis van inhoud. Die inhoud schuiven we ook voor de toekomst naar voor. In dit verkiezingsjaar zullen we de fundamenten leggen van een veilig, leefbaar en ondernemend Oosterzele.

Burgerbevraging

Open Vld plus Oosterzele heeft de krachtlijnen voor haar programma uitgezet. Dit zal nu verder verfijnd worden, door een brede burgerbevraging. De partij heeft op haar nieuwjaarsreceptie een enquête voorgesteld “Wat wil jij voor Oosterzele?”, waar de partij vanaf volgende week mee naar alle inwoners van Oosterzele trekt.  ‘Neen participatie is meer dan informeren. Inspraak en participeren is samen met de inwoners het gemeentelijk beleid co-cre ëren’, legt Filip Michiels uit.  Minister Maggie De Block: ‘Mijn steun heeft de Oosterzeelse ploeg van Open Vld plus met kandidaat burgemeester Filip Michiels alvast.” Naast minister Maggie De Block tekende vicepremier Alexander De Croo present. Volksvertegenwoordiger en Merelbekenaar Egbert Lachaert liet zich in laatste instantie verontschuldigen, wegens deelname aan een debat bij De Zevende Dag.

Reporter 17.

IMG_2125.JPG