Lezersbrief: “CD&V trekt stilaan alles naar zich toe”

Bert

Lierde, 29/01/2018 –  Als voorzitter van sp.a Lierde en fractieleider van de oppositiepartij Lierde 2012 zou ik eigenlijk zeer tevreden moeten zijn met de barst in de CD&V / Open VLD coalitie en de verkiezing van een schepen uit de oppositiepartij “Derde Partij”. Er zijn echter wel een aantal zaken die een domper op deze tevredenheid zetten.

Zo is er het feit dat CD&V zijn coalitiepartner, waarmee toch duidelijk afspraken werden gemaakt voor de volledige legislatuur, zonder scrupules aan de kant zet en een gemeenteraadslid van een oppositiepartij helpt te verkiezen. Is het dan nog wel mogelijk om zulke partij verder te vertrouwen? Voor mijn partij, mijn fractie en mezelf is het nakomen van afspraken fundamenteel.

Was de hekel aan Melissa Dooms zo groot dat ze eender welke andere kandidaat hadden gesteund of gebeurde dit nu omdat CD&V reeds een pre-electoraal akkoord heeft met de Derde Partij? Hier zal ik, zoals vele anderen, dienen naar te gissen en hopen dat dit niet het geval is. De toekomst zal het uitwijzen.

Steven Vekeman was er bij zijn eedaflegging, dadelijk na zijn verkiezing, blijkbaar van overtuigd dat hij eerste schepen werd en alle bevoegdheden van Mortier overnam. Niets bleek minder waar. Toen ik woensdagmiddag, voor het eerste college met Vekeman, naar de offici ële site van de Gemeente Lierde ging zien stelde ik tot mijn verbazing vast dat hierop reeds stond vermeld dat Erna Antoine eerste schepen was. Later op de dag vernamen we dan dat Steven Vekeman ook nog enkele bevoegdheden diende af te staan. Komt dit misschien omdat CD&V het gezegde ”voor wat, hoort wat” indachtig is? De enige conclusie die wij kunnen trekken is dat CD&V stilaan alles naar zich toe trekt en dat het verkozen oppositielid hierin meegaat. Misschien begrijpelijk want technisch gezien is door zijn verkiezing de “Derde Partij” nu ook een onderdeel van de meerderheid geworden.

Er blijven dus maar drie oppositieleden over, twee vanuit Lierde 2012 en één onafhankelijk raadslid. Er staat ons dus een zware taak te wachten doch we blijven, zoals we de voorbije vijf jaar steeds deden, positief doch kritisch meewerken aan de uitbouw van ons mooie landelijke Lierde.

Bert Wastyn –  Voorzitter sp.a Lierde en  Fractieleider oppositiepartij Lierde 2012

Lees hierover meer via onderstaande links:

Politieke schok in Lierde: Steven Vekeman wordt schepen

“Burgemeester is geen man van zijn woord”