Milieufront Omer Wattez werkgroep Geraardsbergen pleit voor duurzame alternatieven voor de dure modernisering voor de stuwsluiscomplexen

rivier voor na hermeanderingb

Geraardsbergen, 29/01/2018 –  Milieufront Omer Wattez werkgroep Geraardsbergen geeft toelichting  bij duurzame alternatieven voor de stuwsluiscomplexen. “Alternatieven die even goed kunnen helpen om de overstromingsdruk naar beneden te halen. Alternatieven die goedkoper zijn, en goed zijn voor mens, natuur en recreant.”

“De bouwvergunning voor het stuw-sluiscomplex werd vernietigd eind september 2017. In het arrest heeft men stil gestaan bij het feit dat de effecten van die grootschalige werken niet goed onderzocht zijn. Dat is in eenvoudige woorden uitgedrukt de reden waarom de vernietiging uitgesproken werd. Voor dergelijke grootschalige werken wordt vereist dat men veel zorgvuldiger te werk gaat. Maar daarenboven is ook niet bewezen dat de vernieuwde stuwsluiscomplexen echt hun nut zullen hebben op de overstromingen temeer daar men door de aanleg van de nieuwe keermuren langsheen de kaaien al het water t.h.v. de stadskern nu door een heel nauwe flessenhals wordt gestuurd.”

“In het voortraject heeft men steevast geweigerd om duurzame alternatieven te bekijken omdat men per se scheepvaart (zeg maar een tiental plezierbootjes) op de Dender wou houden. Dat is eigenlijk de hoofdreden waarom men de stuwsluiscomplexen vernieuwt.  Door dit systeem van stuwsluizen staat het water van de Dender bijna continu stil en bezinkt er enorm  veel slib  op de bodem. Indien de  stuwen permanent open  staan zou de rivier veel meer stromen en zou er niet alleen veel meer zuurstof in het water komen door die stroming maar zou er ook  nauwelijks slib  op de bodem liggen en wordt de capaciteit van de waterloop om water op te vangen tijdens piekmomenten groter.”

“Men zal nu wellicht niet anders kunnen dan het vooronderzoek opnieuw en zorgvuldiger uit te voeren. Hierbij zullen we tijdens de inspraakmomenten opnieuw vragen om duurzamere en (veel) goedkopere alternatieven te onderzoeken waar iedereen beter van wordt.  In dat verband tonen we ook graag ons het persbericht van 12 november 2015 (zie bijlagen) waarin één zo’n alternatief uit de doeken gedaan wordt. Bij dat alternatief hoort ook een hermeandering door  aansluiting van de oude Denderarmen  (een zeer duurzaam en positief project dat de Vlaamse Milieumaatschappij met succes uitgevoerd heeft voor de Marke) met eventueel    demping van de destijds rechtgetrokken delen van de Dender en met het verwijderen van de harde oevers (die nodig zijn voor de plezierbootjes, ander kalven de oevers af telkens boten passeren).  Door geleidelijk aan die  Denderarmen weer aan te sluiten vergroot de capaciteit van de waterloop om water op te vangen  heel veel  en vermindert de overstromingsdruk aanzienlijk. “

“Dit alternatief met een meer natuurlijke Dender biedt prachtige mogelijkheden om te  kajakken en kano ën  (behalve op de momenten dat het waterpeil te laag staat) maar is niet meer geschikt voor  plezierbootjes. Van dit alternatief zullen veel meer recreanten kunnen genieten dan nu het geval is.  Het vernieuwen van alle stuw-sluiscomplexen op Vlaams grondgebied is nu al begroot op  meer dan 100 miljoen euro.  Het uitvoeren van die duurzame alternatieven die MOW voorstelt, zou echter veel minder kosten, maar evengoed helpen tegen wateroverlast.”