Burgemeester Van Durme: ‘Bijkomende AED past perfect bij onze titel Hartveilige Gemeente’

DDL oosterzele hart vriendelijk (2)

Oosterzele, 24/02/2018 – Sinds 16 februai  beschikt Bib Scheldewindeke over een Automatische Externe Defibrillator (AED). Het toestel werd geplaatst aan de gevel van het oud gedeelte van de bibliotheek. (R 17, foto DDL).

Burgemeester Johan Van Durme: ‘Het plaatsen van deze bijkomende AED in Oosterzele past perfect bij onze titel van Hartveilige Gemeente. Door het plaatsen van een AED wil de gemeente de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten en de Eerste Hulp-capaciteiten van de bevolking vergroten. We zijn onze politiezone Regio Rhode dankbaar voor deze aankoop’. De kostprijs voor een vast toestel bedraagt 1.468 euro (inclusief BTW). De politiezone zal ook zorgen voor het preventieve onderhoud van het toestel.

In november 2011 werd een eerste AED geplaatst aan sporthal De Kluize in Scheldewindeke. Het toestel werd aangekocht door de Zorgraad en aan het gemeentebestuur geschonken. Op 22 juni 2016 ging Oosterzele de samenwerkingsovereenkomst ‘hartveilige gemeente’ aan met het project Steden en Gemeenten. Het project wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand zo groot mogelijk maken. De overeenkomst geldt telkens voor twee jaar en Oosterzele heeft alvast de intentie die telkens te verlengen. Oosterzele kan rekenen op een multidisciplinair team en een goede samenwerking tussen project Hartveilige Gemeente, gemeente Oosterzele, Politie Regio Rhode en Schelde, dienst Sport, Rode Kruis Oosterzele.

DDL oosterzele hart vriendelijk (1)

Wat is een AED?

De AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Vroeger mochten alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator bedienen. Sinds 2007 mag iedereen een AED-toestel gebruiken. De toestellen zijn zo gemaakt dat ook niet-professionele gebruikers ze kunnen bedienen.

Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle