Maria Van De Putte is 102 jaar oud!

Maria Van De Putte is 102 (4)

Brakel, 19/03/2018 –  Maria Van De Putte werd geboren in Zegelsem op 19 maart 1916.

Om precies te zijn, om 7 uur s ’morgens! Ze is de dochter van Theofiel Van De Putte en Maria De Vos. Het gezin telde 3 dochters, Oda, Martha, en Maria waarvan Oda de oudste was. Er waren twee zonen Remi en Frans. Samen woonden ze toen in de St. Ursmarusstraat in Zegelsem, waar zij samen een grote boerderij runden wat nu het hof Van De Putte is genaamd. Maria zette samen met het gezin van haar broer Remi het landbouwbedrijf verder tot hun pensioenleeftijd. Dan hebben zij de boerderij en gaan wonen in een aanpalend huis. Maar Maria kon het werken op het hof niet laten en vertoefde daar nog heel veel om te helpen. Zij werkte zelf nog mee op het land om het stro binnen te halen. Zij gaf de dieren te eten en kweekte allerlei groeten om ze daarna te steriliseren. Maria hield verder veel van bloemen en handenarbeid. Sinds juni 2015 verblijft Maria in het rusthuis Najaarszon, waar zij gevierd werd. Ze kreeg hierbij heel wat geschenken die werden overhandigd door het schepencollege. De viering met het gemeentebestuur had plaats op zaterdag 17 maart terwijl haar eigenlijke verjaardag op vandaag maandag 19 maart plaats heeft.

Bert Broos.  

X