Herman De Croo 50 jaar volksvertegenwoordiger

De Croo (2)

Brakel, 28/03/2018 –  Vlaams Volksvertegenwoordiger Herman De Croo viert dit jaar zijn 50ste verjaardag als parlementslid. Daarmee is hij één van de langst zetelende volksvertegenwoordigers in de Belgische geschiedenis.

Deze unieke gebeurtenis zal niet onopgemerkt voorbij gaan: de komende weken zijn er tal van vieringen gepland om de minister van Staat en gewezen Kamervoorzitter te huldigen. Ook verschijnt er een huldeboek over zijn politieke loopbaan en legt De Croo zelf ook de laatste hand aan een uitgebreide biografie. Bij de verkiezingen van 31 maart 1968 geraakte de toen 28-jarige Herman De Croo voor de eerste keer verkozen voor het kiesarrondissement Oudenaarde. Sindsdien werd hij bij elke verkiezing opnieuw verkozen. Alles samen heeft hij aan 40 verkiezingen deelgenomen: 19 parlementsverkiezingen, 6 voor de provincieraad, 11 voor de gemeenteraad en 4 Europese verkiezingen. In die halve eeuw wisselde hij zitjes in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement (of voordien de Vlaamse Raad) af met ministerposten.

Zo is Herman De Croo minister geweest van Nationale Opvoeding, Buitenlandse Handel, Pensioenen, Verkeerswezen en PTT. Hij was ook 8 jaar lang Kamervoorzitter, 2 jaar partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen en 20 jaar burgemeester van Brakel, Michelbeke-waar hij woont-inbegrepen. Viering in Vlaams Parlement op 25 april 2018 Momenteel zetelt De Croo in het Vlaams Parlement. Op 25 april wordt hij daar in de bloemen gezet tijdens een bijzondere viering. Onder meer Open Vld-fractieleider Bart Somers zal er een hulderede brengen. Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag als parlementslid brengt het Liberaal Archief, in samenwerking met de VUB, een Liber Amicorum uit.

De Croo (1)

Onder de titel “Liberaal en visionair” bevat het boek meer dan 20 hoofdstukken, geschreven door verschillende auteurs, die telkens een ander deel van zijn lange carrière belichten. Onder meer onderwijsspecialist Georges Monard en spoorwegjournalist Herman Welter schreven een bijdrage. Professor-historicus Walter Prevenier verzorgt de redactie van het boek. Herman Van Rompuy stelt Liber Amicorum voor op 12 juni 2018 Het boek zal worden voorgesteld op een groots symposium op 12 juni, dat zal doorgaan in Autoworld in Brussel, het automuseum dat Herman De Croo oprichtte in 1986 en waarvan hij nog steeds voorzitter is. Behalve de auteurs zullen ook onder meer Paul De Grauwe, Tinneke Beeckman, Rik Coolsaet en Peter Hinssen daarbij aanwezig zijn als gastspreker.

Het boek zelf zal worden voorgesteld door gewezen premier en voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Tenslotte brengt Herman De Croo ook zelf een boek uit met een terugblik op zijn politieke loopbaan. Het boek zal in het Frans en het Nederlands verschijnen. De Franse versie, die wordt uitgegeven door Lannoo/Racine en de belangrijke Franse uitgeverij L’Harmattan, zal ook in 17 Franssprekende Afrikaanse landen worden uitgebracht. De Nederlandse en Franse versie worden verwacht tegen de boekenbeurs in het najaar.

Bert Broos.  

X