Stad Zottegem leert leerlingen levens reden

De stad Zottegem organiseert in samenwerking met het Sint-Elisabethziekenhuis  al jaren reanimatielessen voor Zottegemse leerlingen. “Levensbelangrijke lessen die het verschil kunnen maken.” beklemtoont burgemeester Jenne De Potter.

Het gaat om 1.300 leerlingen uit het 2de, 4de en 6de middelbaar. “Hopelijk moet men het nooit meemaken dat iemand in de onmiddellijke omgeving een hartstilstand krijgt, maar toch komt het vaker voor dan men zou denken”, duidt De Potter  het initiatief. “Als er dan iemand in de buurt is die snel en correct kan handelen kan dat het verschil betekenen tussen leven of dood.Daarom is het van belang dat we onze kinderen van jongs af aan de basistechnieken aanleren om te weten wat ze moeten doen in een noodsituatie.”

Jaarlijks wordt 2.500 euro voor het project ‘basic life support’- vrijgemaakt door de Stad Zottegem.  De leerlingen krijgen per lesgroep 2 lesuren gereserveerd. In het eerste lesuur worden de instructies theoretisch aangeleerd door een leerkracht van de school. In het 2de lesuur moeten de leerlingen deze instructies omzetten in een praktische oefening. Deze praktische oefeningen gebeuren onder toezicht van verpleegkundigen van de spoedopname van het ziekenhuis samen met de leerkrachten van de school.

“Na het volgen van de cursus krijgen de leerlingen een attest als beloning, waarop op de achterzijde nog eens de richtlijnen als geheugensteun staan indien ze het willen opfrissen.” besluit de burgemeester. “Mijn dank gaat naar het Sint-Elisabethziekenhuis, de scholen en leerkrachten voor hun inspanningen”